Osób online: 2

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Siedlec i Kębłowo jadą dalej   (2007-05-14)

Eliminacje powiatowe turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Siedlec i Kębłowo jadą dalej

Jedenaście reprezentacji szkół podstawowych i ośmiu gimnazjów wzięło udział w eliminacjach powiatowych "Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym", które we wtorek 8 maja odbyły się na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Obrze.
Turniej składał się z części teoretycznej, czyli testu wiedzy, zawierającego pytania dotyczące znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz części praktycznej, czyli jazdy po rowerowym torze przeszkód. Do potyczki przystąpiły trzyosobowe drużyny, wyłonione w drodze eliminacji szkolnych. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwali funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego KPP w Wolsztynie, którzy także oceniali sposób wykonania poszczególnych zadań w części praktycznej oraz poziom wiedzy zawodników w trakcie rozwiązywaniu testu wiedzy.
Zawody przeprowadzono w dwóch kategoriach: szkół podstawowych oraz gimnazjów. W kategorii szkół podstawowych w szranki stanęły reprezentacje 11 szkół tj. Biskupic, Kaszczoru, Przemętu, Bucza, Wroniaw, Obry, Kopanicy, Kębłowa, Starego Widzimia, SP nr 3 w Wolsztynie i Siedlca a w kategorii gimnazjów 8 szkół tj. Obry, Siedlca, Przemętu, Bucza, Kaszczoru, Gimnazjum Nr 1 z Wolsztyna, Kębłowa i Gimnazjum nr 2 z Wolsztyna. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Siedlcu, drugie miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 3 z Wolsztyna a trzecie drużyna Szkoły Podstawowej z Obry.
Wśród gimnazjów najlepsza okazała się drużyna z Kębłowa, tuż za nią uplasowała się reprezentacja gimnazjum z Siedlca, na trzecim miejscu ukończyła zmagania drużyna gimnazjum nr 1 z Wolsztyna. Zwycięskie reprezentacje w poszczególnych kategoriach awansowały do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się odpowiednio w dniach 15 maja w Poznaniu i 17 maja w Pile.
Wszyscy uczestnicy zawodów obdarowani zostali okolicznościowymi dyplomami i upominkami, a zwycięskie drużyny otrzymały cenne nagrody m.in. odtwarzacze DVD, odtwarzacze muzyczne MP3 oraz kamery internetowe. Tak atrakcyjne nagrody ufundowano dzięki środkom przekazanym na ten cel przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie oraz władze samorządowe Urzędów Gmin w Siedlcu i Wolsztynie.
Nagrody wręczali wicestarosta wolsztyński Jacek Skrobisz, burmistrz Andrzej Rogoziński oraz Komendant Powiatowy Policji w Wolsztynie insp. Waldemar Gościniak.
Turniej był dla uczniów doskonałą zabawą, ale i sprawdzeniem swoich możliwości i umiejętności. Jak podkreślają organizatorzy turnieje w istotny sposób przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy młodych uczestników ruchu drogowego, ograniczając jednocześnie możliwość zaistnienia zdarzeń drogowych z ich udziałem. Ważne także, aby edukacja w tym zakresie nie ograniczała się jedynie do czasu poprzedzającego turnieje lecz stanowiła stały element w systemie nauczania dzieci i młodzieży. Celem turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, a zwłaszcza popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu.
Tekst i foto: Danuta Rogozińska


W kategorii gimnazjalistów zwyciężyła drużyna z Gimnazjum w Kębłowie - Przemysław Nowak, Bartosz Szaranek i Krystian KokornaczykCopyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.