Osób online: 2

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Gimnazjum
Gimnazjum
Gimnazjum w Kębłowie powstało w wyniku reformy oświaty we wrześniu 1999r. Liczy 9 oddziałów  (około 190 uczniów). Obwód szkolny obejmuje wsie : Kębłowo, Wroniawy, Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa, Stradyń i Borki. 

Gimnazjum zlokalizowane jest w nowym budynku przy ul. Stradyńskiej 15a projektowanym pierwotnie jako sala gimnastyczna z obszernym zapleczem. Oprócz pomieszczeń lekcyjnych gimnazjum posiada halę sportową, dobrze wyposażoną pracownie komputerową i gabinet lekarski.
System wychowawczy gimnazjum opiera się na szeroko rozwiniętej samorządności tworzonej przez Sejm Uczniowski i Korczakowski Sąd Koleżeński.
W gimnazjum działają: Harcerski Teatr "Magia", Klub Wolontariusza, Klub Ekologiczny oraz Klub Europejski. Szkoła posiada własną, tworzoną przez młodzież telewizję "Gimnazjada". W maju 2003 roku gimnazjum podpisało umowę o współpracy i wymianie młodzieży z niemieckim Realschule w Lübben. Oferta dydaktyczna szkoły obejmuje naukę dwóch języków obcych dla wszystkich uczniów: angielskiego i niemieckiego; klasę z rozszerzonym programem nauczania języków obcych oraz klasę o rozszerzonym programie wychowania fizycznego. Obecnie uczniowie gimnazjum pracują nad nadaniem szkole imienia Krzysztofa Żegockiego.
 

Adres pocztowy :
GIMNAZJUM W Kębłowie
64-211 Obra, ul. Stradyńska 15 A
Tel. 068 / 384  19 - 40

Adres internetowy :
E - mail: keblogi@wp.pl
http://www.gimnazjumkeblowo.republika.pl

Opracował
Adam Żuczkowski
 

Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2024. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.