Osób online: 1

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Leśnictwo
Leśnictwo i przyroda okolic Kębłowa


     W granicach administracyjnych Kębłowa lasy i tereny zadrzewione zajmują ok.1.200 ha, z czego około 140 ha stanowią lasy prywatnej własności. Ciekawostką jest, iż w Kębłowie od 100 lat istnieje tzw. Wspólnota Leśna prowadząca gospodarkę w lasach właścicieli którzy do niej należą. W związku z tym, iż okoliczne gleby nie należą do urodzajnych ,dlatego też i siedliska leśne są stosunkowo ubogie. W drzewostanach przeważają gatunki drzew o stosunkowo małych wymaganiach takie jak: Sosna pospolita, Modrzew, Świerk a sporadycznie można spotkać także Sosnę wejmutkę, Sosnę czarną, Sosnę banksa, Jedlice (Daglezje). Drzewa liściaste stanowią niewielki odsetek drzewostanu, porastając przede wszystkim miejsca o większej wilgotności i zasobniejszej glebie, najczęściej wzdłuż brzegów jezior i cieków wodnych. Wśród nich przeważają Olcha czarna, Topole, Brzoza brodawkowata, Dęby: szypułkowy i bezszypułkowy, Klon Jawor, Klon pospolity, Jesion wyniosły, Grab, Wiąz.

Rosnące kiedyś powszechnie na Niżu Wielkopolskim dęby bezszypułkowe należą obecnie do drzew rzadziej spotykanych. Pozostałością po niegdysiejszej dąbrowie, a więc lesie dębowym jest nazwa osady leśnej - Dębówiec. Na Koloni na wydmach, oraz innych miejscach wzdłuż starego koryta Obry rośnie jeszcze kilka okazałych dębów, które z powodu sędziwego wieku i obniżającego się poziomu wody gruntowej umierają stojąc. Nowoczesna gospodarka leśna polega między innymi na właściwym doborze gatunków drzewiastych w stosunku do potencjalnych możliwości siedlisk leśnych. W związku z czym w miejscach gdzie są odpowiednie warunki glebowe i wilgotnościowe wprowadza się gatunki liściaste, wprowadzając tym samym bioróżnorodność do litych drzewostanów sosnowych. Takie działanie  zapobiega gwałtownemu rozprzestrzenianiu się ewentualnych pożarów i powoduje wzmożony opór środowiska w stosunku do szkodników groźnych w monokulturach (owady, grzyby, wirusy). Współcześni leśnicy mają ogromny wpływ na kształtowanie zasobów leśnych, a  efekty ich działań hodowlanych i ochroniarskich  oceniać  będą przyszłe pokolenia. Coraz częściej spotkać można w lasach wśród nowych nasadzeń kępy drzew liściastych stanowiące schronienie dla wielu pożytecznych ptaków i owadów. W społeczeństwie polskim coraz powszechniejszą jest wiedza o konieczności ochrony gatunkowej flory i fauny i świadomość zachowań proekologicznych. Wśród rzadko spotykanych drzew spotykanych na terenie leśnictwa  wymienić należy Sosnę czarna, Sosnę wejmutkę, Sosnę banksa, Czereśnie ptasia. Do drzew uznanych za pomniki przyrody należą: Jesion wyniosły oraz Wiąz szypułkowy rosnące w okolicach Stradynia, Dęby szypułkowe na Kolonii w Kębłowie  oraz  na Dalekim. Roślinami prawnie chronionymi są widłaki, rosiczka, dziewięćsił i inne.
W lasach Kębłowa i okolic spotkać można wiele ciekawych zwierząt, do najczęściej spotykanych należą sarny, dziki, lisy, zające, jelenie, a uważny obserwator bez problemu napotka borsuki, jenoty, kuny,  łasice, norki, wydry. Bardzo bogato przedstawia się świat ptaków, które zamieszkują nasze lasy, łąki i błota a należą do nich: Bociany, Żurawie, Czajki, Kuliki, Kaczki krzyżówki, Cyranki, Cyraneczki, Czernice, Łabędzie, Dzikie Gęsi, oraz bardzo liczne i wszędobylskie Kruki. Ciekawostką , jest fakt, że w lasach kębłowskich gniazduje kilka gatunków ptaków drapieżnych, takich jak Pustułka, Kobuz, Jastrząb, Krogulec, Myszołów, Kanie: ruda i czarna, Błotniaki: stawowe i zbożowe Ponadto w okolicy Kębłowa można zaobserwować Bieliki, Sokoły wędrowne, Rybołowy, Orliki krzykliwe.
 

[Rozmiar: 14556 bajtów]
Rafał Kruk - Leśniczy w Kębłowie
Nadleśnictwo Wolsztyn


Interesującą może być informacja, że przez lasy kębłowskie prowadzą dwa prastare trakty handlowe z Wielkopolski w kierunku na zachód i południe. Rozwidlenie obydwu dróg znajduje się tuż przed leśniczówką, z czego jedna droga przez kargowski most wiodła do Krosna Odrzańskiego, a druga droga przez nieistniejący już most świętniewski do Głogowa. Na przestrzeni ostatnich lat w wyraźny sposób zmieniło się postrzeganie lasów przez społeczeństwo, można przyjąć, że lasy kębłowskie należą do lasów  stosunkowo czystych, nie zaśmieconych. W tym miejscu należałoby podkreślić i docenić działania samorządów zmierzające do podniesienia świadomości ekologicznej wśród miejscowego społeczeństwa.

W Leśnictwie Kębłowo można zakupić drewno użytkowe (na elementy: budowlane, stolarskie itp.) a także drewno opałowe. 
Kancelaria Leśnictwa jest czynna codziennie od poniedziałku do piatku w godzinach od 7-15.
Telefon kontaktowy: (068)3841976 

Opracował: mgr inż. Rafał Kruk

Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2024. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.