Osób online: 2

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Nasze starania o poprawę stanu dróg powiatowych w Kębłowie  (2007-03-19)

Kębłowo, 17 marca 2007
Bogdan Świetliński
Sołtys
Pan
Jan Koziołek
Przewodniczący
Rady Powiatu Wolsztyńskiego
ul. 5 Stycznia 5
64 – 200 Wolsztyn


W nawiązaniu do pisma Pana Krzysztofa Piaska - Radnego Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 8 marca 2007 w sprawie problemów poruszanych przez mieszkańców Kębłowa w dniu 27 lutego 2007 na Zebraniu Wiejskim podkreślam szczególne znaczenie przedmiotowych spraw.
Wieloletnie zaniedbania, jakie nawarstwiły się w problematyce dróg powiatowych w Kębłowie, powinny być jak najszybciej usunięte. Sprawą nadrzędną jest konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom naszej wsi, oraz wszystkich użytkowników dróg powiatowych. Do najbardziej niebezpiecznych należy droga Widzim Stary – Kębłowo, na której pas jezdny od 1933 roku pozostaje taki sam, jaki zbudowali nasi dziadowie. Podczas mijania się na tej drodze dwóch samochodów dochodzi bardzo często do sytuacji niebezpiecznych, zagrażających użytkownikom. Normą jest wymuszanie przejazdu przez samochody duże, a oprócz samochodów z drogi tej korzystają również rowerzyści, wozy z zaprzęgiem konnym i maszyny rolnicze.
Jeszcze większe zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników jest na ulicy Stradyńskiej i na drodze z Kębłowa do Stradynia. Na ulicy Stradyńskiej brakuje kanalizacji burzowej, oraz chodników. Skutkiem braku chodników jest to, że piesi poruszają się jezdnią.
Następną pilną sprawą do załatwienia jest droga powiatowa na odcinku Kębłowo – Świętno. Droga ta jest zupełnie nieprzystosowana do potrzeb obecnego natężenia ruchu. Była ona do niedawna użytkowana prawie wyłącznie przez miejscowych rolników, natomiast obecnie natężenie ruchu samochodowego wzrosło wielokrotnie w stosunku do przepustowości drogi, co powoduje jej kompletną degradację. Na drodze tej często mają miejsce sytuacje zagrażające bezpieczeństwu ludzi i zwierząt, gdyż jest to droga, która wiedzie bezpośrednio na pola i łąki naszych rolników. Do tej pory droga ta była tylko prowizorycznie łatana wylewkami w miejscach wykruszonej nawierzchni, dlatego z powodu intensywności użytkowania wymagany jest kapitalny remont, łącznie z jej poszerzeniem.
W imieniu mieszkańców Kębłowa proszę o podjęcie szybkich działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych w obrębie Kębłowa. Proszę o wyczerpującą odpowiedź co do zakresu i harmonogramu działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie w sprawach wyżej przedstawionych.

Z poważaniem - Bogdan Świetliński


Do Wiadomości:
1. Krzysztof Piasek – Radny Powiatowy
2. Michał Nowak – Przew. Rady Sołeckiej

Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.