Osób online: 2

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


WIADOMOŚCI PROSTO Z KĘBŁOWA
archiwum roku 2007

Zakończenie roku inwestycyjnego 2007  (2007-12-23)

5 grudnia 2007 oddana została do użytku droga na Kolonii. Długo oczekiwana przez mieszkańców tej części Kębłowa inwestycja polegała na przebudowie drogi na odcinku 0,6km. Uwzględniała m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej, ustawienie krawężników i ścieków, wykonanie podbudowy oraz ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej. Wartość tego zadania zamyka się sumą 750.000zł Kolejną inwestycją tego roku sfinansowaną ze środków Rady Sołeckiej to wykonanie następnego etapu chodnika przy ulicy Rauera. Wykonany został odcinek o długości ca 175 mb (355 m2) wraz z obrzeżami. Wjazdy do posesji zostały wykonane z kostki betonowej o gr. 8 cm ułożonej na podbudowie betonowej o gr. 10 cm.
Więcej

W RYNKU JUŻ ŚWIĄTECZNIE  (2007-12-17)

6 grudnia na naszym kębłowskim Rynku zaświeciły bożonarodzeniowe lampki.W tym roku oświetlone zostaly 2 daglezje rosnące przy figurze św.Wawrzyńca. Wielka w tym zasługa p.Ludwika Molickiego,który wykonał społecznie większość prac. Poniżej prezentujemy efekt.

Więcej

FINAŁ KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ”  (2007-12-09)

W tegorocznej XII edycji KONKURSU, laureatów gościła zwycięska wieś Stary Widzim, który otrzymał największą liczbę punktów. KONKURS cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i jest bodźcem do dbania m.in. o estetykę zabudowy oraz warunki higieniczno-sanitarne. Prowadzony jest w dwóch kategoriach; na najbardziej uporządkowaną i zadbaną wieś oraz najbardziej estetyczne zagospodarowane zagrody; z podziałem na zagrody nierolnicze i rolnicze. W tym roku Jury pod kierownictwem p.Jana Słomińskiego miało spory kłopot z wyłonieniem tych najlepszych,w związku z czym dwukrotnie sprawdzało zgłoszone wsie. Oprócz zwycięskiego Starego Widzimia /nagroda 2.000.-/, wyróżniono Kębłowo i Wroniawy, które otrzymały po 750.

Więcej

Trasa szybkiego ruchu ma wieść przez tereny mieszkaniowe  (2007-12-05)

Mieszkańcy Kębłowa, Starego Widzimia, Adamowa i Tłok nie zgadzają się na poprowadzenie drogi krajowej K-32 bis Zielona Góra - Wolsztyn w sąsiedztwie ich domów, a niejednokrotnie przez same posesje. Do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie już trafiły protesty. We wtorek 4 grudnia sprawą zajmie się komisja budownictwa Rady Miejskiej. Opracowanie koncepcji przebiegu trasy K-32 bis zlecił firmie Promost Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Dokument ma być gotowy w styczniu przyszłego roku. WZD uspokaja, że na razie to tylko koncepcja i nie wiadomo, kiedy dojdzie do jej realizacji.
Więcej

Jest apteka, będą gabinety lekarskie  (2007-11-30)

Mieszkańcy Kębłowa mogą recepty zrealizować na miejscu. Niewykluczone, że uruchomione zostaną tu również gabinety lekarskie. Zarówno aptekę jak i gabinety umiejscowiono w należącym do miejscowej parafii Domu Katolickim przy ul. Stradyńskiej, który od dłuższego czasu stał pusty. Proboszcz postanowił wydzierżawić nieużytkowane pomieszczenia.
- Po co mają stać puste, skoro mogą służyć mieszkańcom - mówi ks. proboszcz Andrzej Kruś. - Mamy także plany związane z zagospodarowaniem pozostałych pomieszczeń, ale już na potrzeby parafii.
Dzierżawcy części obiektu - Agnieszka i Radosław Jezierscy spod Grodziska Wlkp., już prowadzą aptekę. Później mogą zostać uruchomione także gabinety lekarskie.
Więcej

Nowa mieszkanka  (2007-11-30)

Do grona mieszkańców Kębłowa dołączyła niedawno Jagoda Molicka, córka Katarzyny i Dariusza, która przyszła na świat w sobotę 24 listopada( waga 2,510 kg i dł. 50 cm). Rodzicom gratulujemy, a Jagodzie życzymy tylko szczęśliwych dni. Fot. D. Rzepa Więcej

Złote gody Marianny i Feliksa Kozłowskich  (2007-11-30)

Trzydzieści dwie pary z miasta i gminy Wolsztyn, obchodzące w tym roku złote gody, odebrały w poniedziałek 26 listopada listy gratulacyjne oraz medale przyznane przez prezydenta RP za długoletnie pożycie małzeńskie. Życzenia jubilatom złożyli burmistrz Andrzej Rogozinski, wiceburmistrz Justyna Mikołajewska, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Lisiewicz i wiceprzewodnicząca Bogusława Tuchocka oraz kierownik USC Bernadeta Zamelczyk. Więcej

Rosyjskie Zespoły Folklorystyczne wystąpiły w Kębłowie  (2007-11-25)

18 listopada mieszkańcy Kębłowa mieli okazję podziwiać występy niecodziennych Gości. W drodze na koncerty w Berlinie, Brukseli, Paryżu i Dreźnie nasz Zespół Pieśni i Tańca "Kębłowo" podejmował trzy Zespoły Folklorystyczne z Rosji. Były to: Zespół taneczny” Sudaruszka”z Woroneża pod kierownictwem A.Bogdanowej składającej się z dzieci w wieku 12-16 lat. Zespół ten przedstawił rosyjskie tańce narodowe. Drugim zespołem, który mogliśmy podziwiać był Zespół Pieśni Ludowej „Zadorinki” z miasta Zlatoust na Uralu. Jako ciekawostkę należy tu dodać, że miasto to oddziela Europę od Azji. Zespół z Uralu pod kierownictwem T.Tarasenko zaśpiewał rosyjskie piosenki ludowe.
Więcej

Homilia o dzwonach i wspólnocie   (2007-11-19)

W czasie uroczystości jubileuszu 150-lecia poświęcenia kościoła św. Bartłomieja w Kębłowie usłyszeliśmy wygłoszoną przez ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego piękną, pełną poetyckich i religijnych odniesień historię o dzwonach. Jakie myśli obudziła w słuchaczach? Dzwony zwołują i jednoczą wspólnotę. Przypominają ludziom o ważnych sprawach i wydarzeniach. Ich dźwięk wznosi nasze myśli do góry, do dobra - ku wszechmocnemu Bogu. Wzywają do modlitwy i same w sobie są modlitwą – rodzajem tajemniczego głosu ludzkich serc . Ten stan ducha wyraża przywoływany przez księdza Arcybiskupa znany poeta – Jan Kasprowicz: „Na Anioł Pański biją dzwony,/ niech będzie Maria pozdrowiona,/ niech będzie Chrystus pozdrowiony…/Na Anioł Pański biją dzwony,/ w niebiosach kędyś głos ich kona…”.
Więcej

ks. Karol Antoniewicz - poeta "łąk umajonych"  (2007-11-09)

Pod takim tytułem, dnia 6 listopada, dokładnie w dwusetną rocznicę urodzin księdza Karola Antoniewicza - jezuity, którego doczesne szczątki spoczywają w podziemiach obrzańskiego klasztoru, odbyła się w Bibliotece Publicznej w Wolsztynie wieczornica poświęcona temu kaznodziei i poecie; jednej z najbardziej chyba niezwykłych choć równocześnie trochę jakby zapomnianych postaci naszego życia duchowego.
Ksiądz Antoniewicz urodził się we Lwowie w rodzinie ormiańskiej. Do zakonu jezuitów wstąpił dopiero w wieku 32 lat
Więcej

Nasze inwestycje 2007  (2007-11-05)

Trwa rozbudowa Gimnazjum w Kębłowie o cztery dodatkowe izby lekcyjne oraz świetlico - jadalnię i pomieszczenie biblioteki z czytelnią. W istniejącej części budynku przewiduje się wykonanie robót w celu przystosowania pomieszczeń na izbę lekcyjną, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora i sekretariat. Termin zakończenia robót przewidziano na 31.08.2008r. Mieszkańcy Kębłowa - Koloni doczekali się wreszcie długo oczekiwanej inwestycji, jaką jest budowa drogi wiodącej przez tę część naszej wsi. Wartość tej inwestycji zamyka się sumą 800.000zl. Z wierzchniej warstwy starej nawierzchni udało utwardzić się część drogi Kębłowo - Adamowo - Piekiełko oraz Kębłowo - Dębówiec. Z planów na rok bieżący do położenia pozostało jeszcze około 250mb. chodnika z kostki typu polbruk przy ulicy Rauera.
Więcej

Na 150-lecie Kościoła w Kębłowie  (2007-11-01)

Parafia pod wezwaniem św. Bartłomieja w Kębłowie przygotowuje się do wielkiego jubileuszu – 150 rocznicy poświęcenia kościoła. To wtedy, półtora wieku temu świątynia została odbudowana po wielkim pożarze, który zniszczył ją 9 maja 1823 roku. Kębłowo było wtedy miastem (!) o zabudowie w większości drewnianej. Świątynia też była drewniana. Pożar strawił prawie całą miejscowość, a mieszczanie popadli w ogromne kłopoty finansowe. Jednak, mimo wszystko, rozpoczęto budowę murowanego już kościoła, a tego trudnego i odpowiedzialnego zadania podjął się ówczesny proboszcz Jan Kunze. Konsekracji świątyni dokonał 40 lat po jej poświeceniu biskup Edward Likowski.Rozpoczynając we wrześniu 1983 roku pracę w Kębłowie jako dyrektor szkoły podstawowej, nie wiedziałem, że historia kościoła w tej miejscowości jest związana ze znanym i cenionym w okresie zaborów przedstawicielu rodziny przodków mojej żony – arcybiskupem Edwardem Likowskim.

Więcej

Co wiesz o dziadku i pradziadku ?  (2007-10-29)

Nasi przodkowie wiedli w Kębłowie normalne, codzienne życie, pracowali i bawili się. Wielu z nich już nie ma wśród nas, znamy ich tylko z opowiadań, ale przecież nadal żyją w naszych sercach i wspomnieniach. Czy gromadzisz pamiątki po przodkach, czy to, co zrobił Twój dziadek lub jakim był, ma dla Ciebie jakieś znaczenie? Dzisiaj prezentujemy starą fotografię z archiwum Rodziny Knoblów, na której pomimo poważnych twarzy jest wiele humoru. Fotografia pochodzi z połowy lat 30-tych XX wieku.
Więcej

Platerowie dla kościoła w Kębłowie  (2007-10-23)


W wielkim pożarze w 1823 roku spłonęło całe miasto Kębłowo, razem z kościołem parafialnym. Po tej tragedii miasto powoli odradzało się. Na miejscu spalonego, drewnianego kościoła, zbudowany został kościół nowy, murowany, który tak jak wszystkie poprzednie jest pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. W budowę nowego kościoła włączyli się wszyscy parafianie. Należeli do nich również właściciele Wroniaw: Stanisław hr. Plater i jego syn, również Stanisław.
Więcej

Nowożeńcy wspomogli szkołę  (2007-10-12)

Zabawki zamiast kwiatów
Na bardzo oryginalny pomysł wpadli nowożeńcy z Kębłowa - Magdalena i Karol Maksymowicz z Kębłowa. Zamiast kwiatów zażyczyli sobie zabawki i przybory szkolne, które w zeszłym tygodniu przekazali dla miejscowej Szkoły Podstawowej.

- W imieniu najmłodszych uczniów bardzo dziękuję za prezenty, które sprawiły dzieciom ogromną radość - podkreśla dyrektor SP Janina Matykowska. - Przekazaliśmy je do oddziału zerowego i świetlicy
Więcej

Maria Kozłowska  (2007-10-05)

Pani Maria Kozłowska wywodzi się ze starej kębłowskiej rodziny, zasiedziałej tutaj od wielu pokoleń. Panią Marysię cechuje umiłowanie rodzinnych stron i głęboki patriotyzm. Jest znawcą ziół i ich zastosowań. To od p. Marysi dowiedziałam się o wydarzeniach, jakie miały miejsce w dawnym Kębłowie, miedzy innymi o kobietach ukrywających się na mokradłach w czasie potopu szwedzkiego, o lesie przy cmentarzu parafialnym, tzn. o Spółce Leśnej, o budowie kościoła parafialnego i wielu innych sprawach.
Więcej

Pierwszoklasiści u Burmistrza  (2007-10-03)

We wtorek 2 i w środę 3 października br. Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogoziński spotkał się z pierwszoklasistami ze szkół podstawowych z Gminy Wolsztyn. Podczas spotkania na Sali Sesyjnej Burmistrz opowiedział uczniom o zadaniach i pracy urzędu. Następnie uczniowie zwiedzili poszczególne wydziały miejskiego ratusza. Młodzi goście zadawali dużo pytań, najwięcej u Strażników Miejskich, gdzie zapoznali się z pracą monitoringu oraz nawiązali łączność radiową poprzez krótkofalówkę. Na zdjęciach są pierwszoklasiści z Kębłowa.
Więcej

Ks. Stanisław Wincenty a Paulo Wiśniewski  (2007-10-01)

Na cmentarzu przy kościele parafialnym w Kębłowie pochowany jest ks. Stanisław Wincenty a Paulo Wiśniewski, który w latach 1887 - 1912 był proboszczem parafii kębłowskiej.

W dniu 3 listopada 2007 będzie 150 rocznica poświęcenia kościoła parafialnego w Kębłowie, a uroczystość miała miejsce podczas rządów ks. Jana Nepomucena Kunze w 1857 roku. Natomiast konsekracja kościoła parafialnego miała miejsce 11.09.1897 podczas rządów ks. Wiśniewskiego i w roku bieżącym mieliśmy 110 rocznicę tego wydarzenia.Więcej

Gimnazjum powiększy się o dodatkowy segment  (2007-09-26)

Rusza rozbudowa. Lada dzień można się spodziewać rozpoczęcia prac przy rozbudowie Gimnazjum w Kębłowie. Władze miejskie podpisały już umowę z wykonawcą - firmą Dana Bud, która wspomniane prace zaoferowała się wykonać za 2.598.506 zł. Według projektu budynek ma się powiększyć o dodatkowy segment, w którym na parterze znajdzie się aula z aneksem jadalnym, biblioteka i szatnia, a na górze cztery sale lekcyjne, pokój pedagoga i pomieszczenie gospodarcze. Więcej

Rowerami do Wolsztyna  (2007-09-26)

Słoneczna pogoda sprawiła, że wielu uczniów z gm. Wolsztyn przyjechało w piątek 21 września do swoich szkół rowerami, biorąc udział w imprezach, odbywających się w ramach "Dnia bez samochodu" w Parku Miejskim. Uczestniczyła w nich także spora grupa z SP w Kębłowie. W ramach imprezy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów klas pierwszych oraz finał konkursu teoretycznego z zakresu wiedzy o ruchu drogowym dla klas 4 - 6, a także pokaz ratownictwa medycznego, udzielania pierwszej pomocy przy udziale Izby Przyjęć i Ratownictwa Medycznego w Wolsztynie, Komendy Powiatowej Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kębłowa.

Więcej

MODELARZE Z KĘBŁOWA MISTRZAMI EUROPY  (2007-09-10)

OD 1 DO 8 WRZEŚNIA TRWAŁY W MIEJSCOWOŚCI KAVARNA W BUŁGARII MISTRZOSTWA EUROPY W MODELARSTWIE OKRĘTOWYM „NAVIGA”. MODELARZE Z KĘBŁOWA CEZARY CIESIELSKI I WIESŁAW BRAMBOR POWOŁANI W MAJU TEGO ROKU DO KADRY NARODOWEJ STARTOWALI W DWÓCH KATEGORIACH,Z CZEGO GŁÓWNĄ KLASĄ W TYCH MISTRZOSTWACH SĄ MODELE UMIESZCZONE W BUTELKACH. NASI ZAWODNICY ZDOBYLI 4 MEDALE:TRZY BRĄZOWE I JEDEN SREBRNY. ZŁOTA NIE PRZYZNANO,W ZWIĄZKU Z CZYM NAJWYŻEJ NOTOWANY BYŁ MODEL CEZAREGO CIESIELSKIEGO I TYM SAMYM NASZ ZAWODNIK ZDOBYŁ TYTUŁ MISTRZA EUROPY. NATOMIAST WICEMISTRZEM EUROPY ZOSTAŁ WIESŁAW BRAMBOR. Więcej

Zdecydują radni...  (2007-09-03)

Mieszkańcy Kębłowa i Starego Widzimia od lat czekają na remont drogi łączącej obie wsie. Wąska, nierówna jezdnia oraz brak ścieżki rowerowej stwarza duże niebezpieczeństwo dla jej użytkowników. Inwestycja planowana w budżecie powiatu na lata 2007-2008 została przesunięta na późniejszy termin. Sporo osób ze Starego Widzimia dojeżdża tą drogą do kościoła i do cmentarza parafialnego w Kębłowie - informuje sołtys Kębłowa Bogdan Świetliński. Z kolei mieszkańcy Kębłowa dojeżdżają do zakładów pracy w Wolsztynie. Z roku na rok ruch na tej trasie jest większy, tym bardziej, że w ostatnich latach także na terenie Kębłowa powstało kilka firm, w tym duża ubojnia drobiu.

Więcej

Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo ruszył na podbój Beskidów  (2007-08-30)

4 sierpnia Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo ruszył na podbój Beskidów. Grupa dzieci szkoły podstawowej wraz z kapelą udały się do Żywca, gdzie głównym celem było III Dziecięce Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne Zanim jednak rozpoczęło się całe festiwalowe zamieszanie mieliśmy okazje pozwiedzać trochę tereny Beskidu Żywieckiego a także udać się na krótką wyprawę w Pieniny, gdzie przez ponad 2 godziny mogliśmy obserwować piękne widoki odpoczywając sobie na tratwach, które płynęły wzdłuż pięknego Dunajca. Podziwialiśmy widoki z Szyndzielni i Góry Żar. Emocję i upały studziliśmy na basenach.
Więcej

Dożynki Gminno - Parafialne w Obrze  (2007-08-29)

W niedzielę 26 sierpnia 2007 w sąsiedniej Obrze odbyły się Gminno-Parafialne Dożynki. Kębłowo reprezentowała delegacja w składzie; p.Danuta Czaińska, p.Urszula Kotlarska oraz sołtys. Na uroczystości pojechaliśmy razem z delegacją Stradynia konnymi bryczkami malowniczą drogą przez Dębówiec. Kębłowo reprezentowali swoim nowoczesnym sprzętem na wystawie maszyn rolniczych p.Marek Sawicki i p.Jan Bajon. Po przemarszu przez wieś barwnego korowodu na stadionie odprawiona została przez ojca profesora Leona Nieściora z Klasztoru w Obrze msza św. dziękczynna za tegoroczne plony i w intencji rolników Gminy Wolsztyn.
Więcej

Dożynki   (2007-08-24)

Zainaugurowała je msza święta w kościele św. Bartłomieja, którą odprawił ks. proboszcz Andrzej Kruś. Podczas nabożeństwa przedstawiciele poszczególnych wsi wchodzących w skład parafii - Kębłowa, Stradynia, Adamowa, Starego i Nowego Widzimia, złożyli dożynkowe wieńce, wykonane ze świeżo skoszonych zbóż. Po modlitwach spod świątyni ruszył dożynkowy korowód na stadion, w którym szli nie tylko rolnicy, ale wszyscy mieszkańcy ponad dwutysięcznej wsi. Podczas przemarszu można było obejrzeć maszyny rolnicze, od tych najstarszych po najnowsze. Obył się także pokaz młócenia zboża cepami, który demonstrowali Andrzej Michnikowski i Waldemar Kotlarski, a ziarno od plew przy pomocy wialni oddzielał Wiesław Stanek. Wszystko działo się na wozie, powożonym przez Sławka Wojciechowskiego.
Więcej

15 sierpnia zapraszamy na Dożynki do Kębłowa  (2007-08-12)

Program dostępny po kliknięciu na więcej!

Więcej

Most wyremontowany  (2007-07-25)

Na krótko przed żniwami został wyremontowany zniszczony most na Środkowym Kanale Obry. Po kilku latach rolnicy z Kębłowa i okolicznych wsi ponownie mogą korzystać z przeprawy pozwalającej zaoszczędzać czas i paliwo na niepotrzebnych objazdach. Dodatkowe legary wzmocniły znacznie ten przejazd.Sukces ten to wspólna i zgodna praca rolników Kębłowa i Solca, którzy nieodpłatnie pracowali przy remoncie. Warto zaznaczyć,że za wszystkie materiały niezbędne do tego remontu zapłacił Urząd Miasta i Gminy w Wolsztynie

Więcej

Żniwa w Kębłowie na półmetku  (2007-07-22)

Po przedłużającym się oczekiwaniu na sprzyjającą pogodę, nasi rolnicy skrzętnie wykorzystują każdy słoneczny dzień do zbioru zbóż z tegorocznych żniw.Trwają też przygotowania do organizacji Święta Plonów, które odbędzie się 15sierpnia. Komitet organizacyjny tworzą Rady Sołecka i Parafialna. Cały dochód z Dożynek zostanie przeznaczony na zakup nowych dzwonów kościelnych, w miejsce zaginionych w okresie II Wojny Światowej. W najbliższym czasie przedstawimy szczegółowy program Dożynek w Kębłowie. Więcej

Zespół Pieśni i Tańca „Kębłowo”   (2007-07-13)

Zespół Pieśni i Tańca „Kębłowo” znany jest przede wszystkim z występów w pełnej gali. Widzowie skupiają się na prezentowanych z gracją tańcach, na ich lekkości i harmonii. I tak powinno być, bo widownię ma zachwycić piękno strojów, harmonia piosenek, muzyki i urok osobisty wykonawców. Tymczasem, aby widz mógł być odbiorcą estetycznych doznań ze sceny, cały 140 osobowy Zespół Pieśni i Tańca wykonuje ciężką harówkę, polegającą na systematycznych ćwiczeniach. Młodzież podzielona jest na grupy wiekowe i zgodnie z harmonogramem odbywa treningi. Skład Zespołu ulega corocznym zmianom, bo przyjmowani są nowi członkowie, a ubywają tancerze z grupy najstarszej, często z 15 – 20 letnim stażem. Więcej

Nasz udział w konkursie Najpiękniejsza wieś  (2007-07-08)

4 lipca naszą miejscowość wizytowała Komisja konkursowa oceniająca zgłoszone do Konkursu wsie oraz zagrody. Kębłowo reprezentowały dwie zagrody w kategorii zagród nierolniczych i jedna zagroda zgłoszona w kategorii zagród rolniczych. Ponadto Kębłowo oceniane było jako całość. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć, które choć trochę oddadzą atmosferę Konkursu.

Więcej

Czarcie żebro - Crisium oleraceum  (2007-07-03)

Na naszych podsychających łąkach coraz rzadziej spotyka się ostrożeń warzywny, potocznie nazywany w Wielkopolsce czarcim żebrem. Jeszcze do niedawna robiono z czarciego żebra obowiązkowe zapasy na zimę. Pod koniec maja kobiety wyprawiały się na podmokłe łąki i zrywały to ziele. Drugą wyprawę robiono w sierpniu przed koszeniem łąk. Świeże ziele rozkładano w zacienionym, przewiewnym miejscu i po wysuszeniu przechowywano w płóciennych woreczkach. Czarcie żebro przez cały rok stosowano do użytku zewnętrznego i było jednym z najbardziej znanych ziół z Bożej Apteki. Jeśli chcesz poznać starą recepturę użycia tego magicznego ziela, to przeczytaj opowiadanie pt. O czarach w Kębłowie, które znajdziesz w dziale Gwara.
Więcej

Wspomnienie ks. Leona Stępniaka  (2007-06-30)

Przed kilku dniami otrzymałam od ks. Leona Stępniaka przesyłkę, w której był miedzy innymi Biuletyn Organizacyjno - Informacyjny Polskiego Związku Byłych Więźniów Dachau „Dachauowiec". Otrzymany biuletyn jest o nr 9/2007 i jest to już numer ostatni. Księdza Stępniaka wiąże z Kębłowem silna więź emocjonalna, gdyż tuż po uzyskaniu święceń kapłańskich (1939 r.) został skierowany jako wikariusz do kębłowskiej parafii. Tutaj dane było mu przeżyć wiele upokorzeń od okupantów i w Kębłowie został przez nich aresztowany.
W Biuletynie znajduje się wspomnienie ks. Leona Stępniaka, w którym opowiada o tym, że obozie koncentracyjnym w Dachau otrzymał po kryjomu różaniec od SS-mana. Jest to opowieść o człowieczeństwie odnalezionym w miejscu i w okolicznościach niezwykłych.
Więcej

Książka Kazimierza Wawrzynowicza pt. „Obra. Zarys dziejów”  (2007-06-26)

W maju 2007 ukazała się nakładem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn książka Kazimierza Wawrzynowicza pt. „Obra. Zarys dziejów".
Kazimierz Wawrzynowicz jest znanym regionalistą zaangażowanym w działania popularyzujące historię Ziemi Wolsztyńskiej. W książce o Obrze autor wielokrotnie wplata wątki z historii Kębłowa, gdyż ze względu na bezpośrednie sąsiadowanie obydwu wsi wiele wydarzeń i faktów jest wspólnych. Książka ilustrowana jest licznymi fotografiami Obry, które wykonał Antoni Magdziak.
Więcej

Sukcesy młodzieży  (2007-06-22)

Mieszkanki Kębłowa - Joanna Flieger i Anna Jakubowska, absolwentki Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie ukończyły szkołę ze średnią 5.0. Obie znalazły się w gronie wyróżnionych przez starostę i burmistrza, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne. Joasia jest absolwentką kl. III p3 o profilu kształtowanie środowiska, a Ania kl. IV e1 Technikum Ekonomicznego. Spośród 235 tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie trzydziestu czterech otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Średnia wyliczana była z wszystkich lat nauki i musiała być powyżej 4,2. Sukcesem może poszczycić się także Przemysław Nowak z Gimnazjum w Kębłowie, który został wicemistrzem w gminnym konkursie matematycznym pod hasłem "Wokół matematyki", który niedawno został rozstrzygnięty w Gminnym Centrum Informacji. Wzięło w nim udział 95 uczniów szkół podstawowych i 62 gimnazjalistów.
Więcej

Konkurs na „Plakat o krwiodawstwie”  (2007-06-21)

Uczniowie trzynastu szkół podstawowych i gimnazjalnych wzięli udział w rejonowym konkursie plastycznym na "Plakat o krwiodawstwie". Wpłynęło 65 prac, po pięć najlepszych z każdej ze szkół. W konkursie udział wzięli również uczniowie najlepszych Kębłowa.
Dla najlepszych były nagrody, ufundowane przez burmistrza Wolsztyna o wójta gminy Siedlec. Zarząd Rejonowy PCK dziękuje też pracownikom GCI w Wolsztynie za pomoc w przygotowaniu podsumowania konkursu, a nauczycielom - opiekunom szkolnych kół PCK, dyrekcjom szkół oraz radom pedagogicznym za pomoc i wsparcie konkursu
Więcej

Kębłowscy strażacy w akcji  (2007-06-21)

Ochotnicy z Kębłowa oraz cztery inne jednostki straży pożarnej gasiły pożar ogromnej wiaty magazynowej należącej do Agrofirmy w pobliskich Wroniawach.
Ogień zauważono w piątek 15 czerwca o godz. 1.30. Na miejscu oprócz miejscowych walkę z żywiołem podjęli druhowie z Kębłowa, Moch i Starego Widzimia oraz PSP Wolsztyn. W wyniku pożaru spłonął dach wiaty na jednym sektorze, ciągnik rolniczy oraz urządzenia do przesiewania i śrutowania. Temperatura była tak wysoka, że aluminiowe poszycie dachowe uległo stopieniu. Pod dachem znajdowało się 1300 ton polepszacza do gleby wykonanego z mączki kostnej. Przypuszczalną przyczyną powstania pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej śrutownika.
Więcej

Nowa mieszkanka Kębłowa  (2007-06-20)

Nową mieszkanką Kębłowa jest Natalia Szlehuber, córka Beaty i Marcina, ur.14.06.2007 r., waga 3,080 kg i dł. 53 cm. Serdecznie witamy ją w naszej społeczności. Rodzicom i Natalce życzymy dużo, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu.
Więcej

Z wizytą w skansenie  (2007-06-20)

Dzieci z oddziału przedszkolnego w Kębłowie Dzień Dziecka spędzały na terenie wolsztyńskiego skansenu. Były gry, zabawy i pyszne zabawy i pyszny poczęstunek.
Więcej

Hymn Bractwa Kurkowego  (2007-06-19)

Hej strzelcy wraz
Hej, Bracia, wraz - szeregiem broń przy broni!
A z piersi naszych żywy stanie mur,
Jak ojców kord - tak Polskę dziś zasłoni
Z braterskich strzelb piorunów gromki chór.
Wszak z hufca strzelców zastęp wnet gotowy,
By za Ojczyznę w święty ruszyć bój,
Obrońców ziemi wzbudzić zapał nowy
I mundur zmienić na obrońców strój.

Po wieków wiek strzeleckie oko, dłoń
To straż, to tarcz, to dla Ojczyzny broń.

Więcej

Bractwo Kurkowe w Kębłowie  (2007-06-18)

Bractwo Kurkowe w Kębłowie powstało w 1671 roku, które w XIX wieku zamiennie było nazywane Bractwem Strzeleckim. Najwięcej wiadomości o tej organizacji posiada Paweł Smedka, którego obydwaj dziadkowie: Wawrzyniec Smerdka i Apolinary Adamczak, byli Braćmi Kurkowymi. Ojciec Pawła - Ludwik Smerdka korespondował z prof. Henrykiem Jabłońskim - Przewodniczącym Rady Państwa w sprawie reaktywowania Bractwa Kurkowego w Kębłowie. Ówczesne władze takiej zgody nie udzieliły. Tradycje rodzinne pielęgnuje syn Pawła - Wojciech Smerdka, który obecnie mieszka w Mochach. Ilustracje do wiadomości o Bractwie Kurkowym w Kębłowie ze względów technicznych podzielę na dwie części
Więcej

Kurs komputerowy dla rolników  (2007-06-16)

Wręczeniem specjalnych certyfikatów zakończył się w dniu 15 czerwca br.w Kębłowie kurs komputerowo-internetowy. Od poniedziałki do piątku po 8 godzin dziennie uczestnicy kursu poznawali tajniki pracy z komputerem i laptopem. Zdecydowaną większość uczestników kursu stanowiły panie, które wykazały się ogromną chęcią poznania pracy przy komputerze. W rolnictwie aktualnie mamy trudny okres sianokosów, więc Panie musiały pogodzić prace domowe, polowe i jeszcze znaleźć czas na kurs. Wszyscy uczestnicy bieżący kurs ukończyli pomyślnie i jednocześnie podpisali deklarację na kolejny, wyższy stopień poznawania programów komputerowych.
Więcej

Czy wyremontują mostek ?  (2007-06-15)


Rolnicy z Kębłowa, Stradynia (gm. Wolsztyn) i Solca (gm. Przemęt) mają problem, by dojechać na swoje pola. Most, który muszą pokonać na Środkowym Kanale Obry, od dłuższego czasu jest w fatalnym stanie. Deski są dziurawe, a znaki mówiące o ograniczeniu do 3 ton, leżą w kanale. Mostek przetrzymałby dłużej, gdyby nie jeździły po nim auta o większym tonażu. Z interwencją pospieszył sołtys Kębłowa Bogdan Świetliński.

- Przy odrobinie dobrej woli można go szybko wyremontować przed dużymi pracami polowymi. Zakres prac jest niewielki, a ułatwiłoby to sytuację wielu rolnikom - mówi sołtys.


Więcej

Dzień Dziecka w Kębłowie  (2007-06-13)

Dyrekcja oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. F. Jujki w Kębłowie składają serdeczne podziękowanie za pomoc finansową przekazaną naszej szkole z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

DYREKTOR SZKOŁY
Mgr Janina Matykowska

Więcej

Szkoła sprawiedliwa  (2007-06-10)

Od początku istnienia gimnazjum w Kębłowie - to znaczy od początku 1999 roku - działa tam sąd uczniowski.
- Pracujemy zgodnie z nauką Korczaka, który mówił o samowychowaniu uczniów - wyjaśnia Adam Żuczkowski, dyrektor szkoły.

- Chciał, by dzieci były w jak największym stopniu świadome siebie, swoich działań i tego, co dzieje się w ich otoczeniu - dodaje dyrektor.

- W naszej szkole uczniowie sami zauważają zło - stwierdza Lidia Nasiłowska, nauczycielka historii oraz wiedzy o społeczeństwie i opiekun sądu. - I reagują na nie!

Więcej

Kębłowo odcięte od świata  (2007-06-04)

Nie od dzisiaj wiadomo, że światem rządzą pieniądze. Tak też jest z przewoźnikami pasażerskimi obsługującymi Kębłowo. W dni powszednie przewoźnikom opłaca się utrzymywanie komunikacji do Kębłowa, bo bez trudu mogą zarobić na naszych mieszkańcach. W dni powszednie mieszkańcy Kębłowa są dla przewoźników potencjalnymi pasażerami. Kim natomiast dla przewoźników są mieszkańcy Kębłowa w soboty i niedziele, kiedy podróżujących jest mniej? Mniej podróżujących, ale sprawy do załatwienia w Wolsztynie, bądź dalej, są takie same jak w dni powszednie: dojazd do szkoły, do apteki, do lekarza, na zakupy itd. itp. Panowie przewoźnicy! W Kębłowie mieszkają także ludzie bez samochodów. Postulat mieszkańców Kębłowa jest prosty - aby każdy z przewoźników wykonał do Kębłowa, bądź przez Kębłowo jeden kurs w dni wolne od pracy.
Sołtys wystosował do przewoźników pismo z prośbą o rozpatrzenie takiej ewentualności, ale do tej pory nie uzyskał odpowiedzi. Liczymy na zrozumienie potrzeb mieszkańców Kębłowa, bo obecnie sprawy komunikacji wróciły do stanu z XIX wieku.
Więcej

Bezpłatny kurs komputerowy  (2007-05-31)


Pragnę poinformować wszystkich rolników czynnych zawodowo, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego kursu komputerowego. W najbliższych latach coraz więcej spraw załatwiać będzie się przez Internet. Komputer będzie urządzeniem tak samo powszechnym i niezbędnym jak obecnie telefon.
Kurs komputerowy pod nazwą Projekt
WWW.INTERWIES.PL-INTERNET DLA TWOJEJ WSI
jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, skierowany jest mieszkańców wsi naszego województwa. Wykonawcą Projektu jest Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
Więcej

Fundacja „Amicis” wsparła ZPiT „Kębłowo”  (2007-05-23)

Z wielką wdzięcznością i szacunkiem składam serdeczne podziękowania Pani Barbarze Kseń Wiceprezes Zarządu Fundacji Amicis z Wronek, za pomoc jaką otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Kębłowo" w Kębłowie koło Wolsztyna.
Uzyskana subwencja pozwoli na zakupienie 10 strojów góralskich dla dziewcząt, dzięki czemu możliwe będzie rozszerzenie repertuaru. W naszym zespole tańczy i śpiewa 140 osób, najmłodsi mają po 6 lat, a najstarsi są dorośli. Zespołowi towarzyszy 8-mio osobowa kapela. Zespół Pieśni i Tańca „Kębłowo" istnieje nieprzerwanie od ponad 30 lat i przewinęło się przez niego bardzo wiele osób z Kębłowa i okolicznych miejscowości.
Wraz z całym Zespołem Pieśni i Tańca „Kębłowo"składam Pani Barbarze Kseń i całemu Zarządowi Fundacji „Amicis" gorące podziękowania za wsparcie finansowe, okazane zrozumienie i życzliwość.

Kierownik Domu Kultury w Kębłowie
Sylwia Kotlarska

Więcej

Godło Teraz Polska dla Gminy Wolsztyn  (2007-05-22)

W październiku ub. r. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego po raz pierwszy ogłosiła Konkurs "Teraz Polska" dla gmin. Celem tej edycji konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gmin w Polsce oraz wyróżnienie ich godłem "Teraz Polska".
W konkursie wzięła udział również Gmina Wolsztyn. W trakcie ocen dokonywanych w oparciu o kryteria konkursu, szczególną uwagę zwracano na zagadnienia związane ze strukturą i charakterystyką dominujących elementów gospodarki, stopień rozwoju infrastruktury technicznej oraz strategię inwestycyjną gminy.
Więcej

W unihokeju Kębłowo potęgą jest i basta!  (2007-05-18)

Dnia 14.05.2007 w sali sportowej naszego Gimnazjum odbył się Półfinał Wojewódzki SZS Unihokeja. W turnieju startowały cztery drużyny ze szkół podstawowych z Województwa Wielkopolskiego. Drużyna Szkoły Podstawowej z Kębłowie okazała nie do pokonania i zasłużenie awansowała do finału wojewódzkiego zdobywając przy tym piękny puchar. Każda ze startujących drużyn otrzymała okolicznościowe prezenty z rąk Burmistrz Wolsztyna, który
Zawody otworzył. Wielkie brawa należą się nauczycielom z panią Renatą Mogilańską na czele oraz p. Henrykowi Dąbrowskiemu, który będąc na zasłużonej emeryturze nie szczędzi sił i czasu dla rozwoju kęłowskiego unihokeja. Wkrótce wrócimy to tematu, ponieważ nasze dziewczęta również zakwalifikowały się do Finalu Wojewódzkiego, którego Półfinał odbył się w Śremie.
Więcej

Święto strażaków  (2007-05-17)

Choć powiatowe obchody Dnia Strażaka w pow. wolsztyńskim odbędą się dopiero 27 maja część ochotników już została wyróżniona. Podczas wojewódzkich obchodów Dnia strażaka w Poznaniu Henryk Żok z Zarządu ZOSP w Wolsztynie został nominowany do tytułu Wielkopolski Działacz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 2006 roku. Komendant gminny ZOSP i jednocześnie prezes OSP Kębłowo Michał Nowak został wyróżniony dyplomem honorowym "Wielkopolski Strażak 2006 roku", a cała OSP Kębłowo - dyplomem honorowym "Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna 2006 roku". Najwyższe odznaczenia otrzymali druhowie z Siedlca i Bucza. Jan Woś z OSP Siedlec otrzymał Złoty Znak Związku, a Alojzy Pawłowski z OSP Bucz - Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.
Więcej

Ksiądz Stefan Kühn nie żyje  (2007-05-15)

Wczoraj ze smutkiem dowiedziałam się o śmierci ks. Stefana Kühna, który w latach 1955 - 1956 był wikariuszem w Kębłowie. Był księdzem bardzo lubianym przez parafian, miał wielki dar głoszenia kazań. Mimo upływu czasu pamiętam, że Jego kazania pasyjne były prawdziwym wydarzeniem, przyciągały wiernych i wypełniały kościół tak bardzo, że wśród stojących nie można było się przecisnąć. Kazania te były kaznodziejskimi komentarzami do życia i męki Chrystusa głoszone w niezwykle żarliwy sposób, a ludzie nie wstydzili się ocierać łzy. Gdy został powołany do pracy w innej parafii powszechnie żałowano, że z Kębłowa odchodzi tak dobry ksiądz i człowiek.
Więcej

Siedlec i Kębłowo jadą dalej   (2007-05-14)

Jedenaście reprezentacji szkół podstawowych i ośmiu gimnazjów wzięło udział w eliminacjach powiatowych "Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym", które we wtorek 8 maja odbyły się na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Obrze.
Turniej składał się z części teoretycznej, czyli testu wiedzy, zawierającego pytania dotyczące znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym i zasad udzielania pierwszej pomocy oraz części praktycznej, czyli jazdy po rowerowym torze przeszkód. Do potyczki przystąpiły trzyosobowe drużyny, wyłonione w drodze eliminacji szkolnych. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwali funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego KPP w Wolsztynie, którzy także oceniali sposób wykonania poszczególnych zadań w części praktycznej oraz poziom wiedzy zawodników w trakcie rozwiązywaniu testu wiedzy.
Więcej

Modelarze z Kębłowa  (2007-05-09)

Cezary Ciesielski, założyciel sekcji modelarskiej przy Domu Kultury w Kębłowie po raz kolejny startował w Ogólnopolskich Mistrzostwach modelarskich. W dniach 26 - 28.01.2007 brał udział w Żarowie k/ Wrocławia, gdzie zdobył medale: brązowy i srebrny. Na tych zawodach nie przyznano medali złotych, co oznacza, że Cezary Ciesielski był najwyżej notowanym zawodnikiem w swojej klasie.
W dniach 24 - 25 marca br. Cezary Ciesielski uczestniczył w Międzynarodowych Mistrzostwach w miejscowości Poprad na Słowacji. W wystawie brało udział 530 modeli, z czego około 35 % eksponatów wystawowych przywieźli uczestnicy z Polski. Modele wystawiane przez p. Cezarego wzbudziły powszechny podziw,
Więcej

Orzechowo gościło wielkopolskich sołtysów  (2007-05-06)

W dniu 5.05.2007 roku Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego zorganizowało w Orzechowie koło Miłosławia spotkanie Burmistrzów i Wójtów z Sołtysami Wielkopolski. Okazją do spotkania było X-lecia istnienia Stowarzyszenia, zapoznanie zebranych z nowymi zadaniami, jakie stawiane są przed administracją państwową i samorządową, oraz wymiana doświadczeń.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezes Zarządu Wojewódzkiego SSWW Franciszek Sztuka.
Więcej

UNIHOKEJ   (2007-04-22)

Zawodniczki UKS Junior Kębłowo święciły dzisiaj triumf kwalifikując się do grona czterech najlepszych drużyn tegorocznej edycji Mistrzostw Polski w klasie Juniorek starszych. Nasze zawodniczki musiały zmierzyć się ze swoim wielkim rywalem Absolwentem Siedlec i we wczorajszym meczu, tj. 21.04.07 zawodniczki z Siedlca pokonały zawodniczki z Kębłowa stosunkiem bramek 5:4. Na koniec dzisiejszego, rewanżowego spotkania na tablicy widniał wynik 5:3 dla UKS Junior Kębłowo.
W zespole kębłowianek zapanowała prawdziwa radość i euforia, a u rywalek - jak to w sporcie bywa - smutek i prawdziwe łzy. Podkreślić należy doping kibiców obu drużyn, również z użyciem różnego rodzaju trąb i innych akcesoriów. Mecz stał na wysokim poziomie, widać było wielkie zaangażowanie i ciężką pracę zawodniczek i obydwu trenerów: Sebastiana Koszeli i Tomasza Karczmarka.
Więcej

Mały Chopin  (2007-04-17)

W dniu 25 marca w Domu Kultury w Kębłowie wystawiona została sztuka teatralna pod tytułem „Mały Chopin" w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kębłowie przygotowane pod opieką nauczycielek Łucji Świetlinskiej, Renaty Wicherskiej i Kamili Rączki. Treść przedstawienia oparta była na epizodach z wczesnych lat życia Fryderyka Chopina, który urodził się 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli koło Warszawy. Mały Fryderyk wymykał się z dworu na mazowiecką wieś i tam słuchał muzyki ludowej, którą ukochał na całe życie.
Sztuka wystawiona została przez kębłowskich aktorów z wigorem i wszyscy spisali się na medal. Znakomitym pomysłem było ubarwienie przedstawienia muzyką na skrzypcach i koźle wielkopolskim. Autorem scenografii był Henryk Dąbrowski.

Więcej

Kiedy będzie obwodnica Kębłowa ?  (2007-04-16)

W ostatnich miesiącach docierały do nas różne wiadomości na temat trasy projektowanej obwodnicy Wolsztyna. Wyczerpujące informacje o inwestycjach drogowych na naszym terenie opublikowała w prasowych artykułach Danuta Rogozińska - Rzepa, z których czerpałam poniższe informacje. Z tego samego źródła zaczerpnęłam ilustrację.
Obwodnica Wolsztyna będzie omijać miasto od strony północnej i będzie częścią drogi budowanej już od strony Sulechowa, która w dalszych planach ma omijać także Kargowę, Kopaninę, Żodyń, Powodowo, Chorzemin, Nowe Tłoki itd. - Sądzimy, że w najbliższych dziesięciu latach będzie gotowa - prognozuje A. Rogoziński, burmistrz Wolsztyna. - Budowa odbywać się będzie etapami, a prace nad projektem już trwaja.
Więcej

Kębłowskie stodoły  (2007-04-10)

W dawnych wiekach Kębłowo często nawiedzały pożary, o co przy drewnianej zabudowie miasta nie było trudno.
Bardzo dokładne informacje o Kębłowie mamy z roku 1793 z Indagandy sporządzonej dla celów podatkowych. W Kębłowie mieszkało wówczas 272 mieszkańców, w tym 250 katolików i 22 luteranów. W mieście było 40 domów, na przedmieściu było 27, a z całej substancji mieszkaniowej tylko 3 domy były murowane. Znajdowało się wówczas 7 wolnych zabudowań z przynależnościami oraz kilka ładnych działek budowlanych. Przed miastem mieszczanie posiadali 45 stodół budowanych na zrąb i metodą sumikowo - łatkową.
W latach 50-tych XX wieku stodoły zamykane były na zwykły skobel i służyły głównie do przechowywania snopów żyta, niekiedy siana lub maszyn rolniczych.
Więcej

Siwki - wielkanocny obyczaj  (2007-04-09)

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych największą atrakcją były siwki, nazywane także komedyjami lub komediantami. Był to również dzień Śmigusa Dyngusa i ogólnej wesołości. Ludzie wychodzili przed domy, było gwarno, ludno i beztrosko. Dziewczyny musiały zachować czujność, bo chłopacy biegali z wiaderkami wody i polewali, a na środku Rynku stała pompa, więc wody było pod dostatkiem.
We wczesnych godzinach popołudniowych cała wioska oczekiwała na przemarsz przebierańców. Przed II wojna światową za siwki przebierali się mężczyźni „po wojsku", a w latach 50-tych siwkiem mógł być tylko chłopak dorosły. Stroje siwków przechowywano z roku na rok, a były one barwne i dowcipne.
Więcej

Wielkanocny pacierz  (2007-04-06)

Nie umiem być srebrnym aniołem -
Ni gorejącym krzakiem -
Tyle Zmartwychwstań już przeszło-
A serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami -
Tyle już alleluja -
A moja świętość dziurawa
Na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy -
Jak na koślawej fujarce -
Żeby choć papież spojrzał
Na mnie - przez białe swe palce
.

Więcej

Siwki gościnnie w Zielonej Górze  (2007-04-03)

Zielona Góra przywitała ciepłą i słoneczną pogodą Zespół Pieśni i Tańca „Kębłowo". W dniu 1 kwietnia 2007 roku w Centrum miasta kębłowski Zespół zaprezentował wielkopolską tradycję związaną z Wielkanocą - SIWKI. Zbieg okoliczności sprawił, że 1 kwietnia to tradycyjny Prima Aprilis, który u nas ma też inną, swojską nazwę - Oszukany Dziń. Cały Zespół zaprezentował się barwnie i wesoło, a w zabawie uczestniczyli też licznie przybyli na przedświąteczne zakupy mieszkańcy Zielonej Góry i okolicy.
Więcej

W gwarze kębłowskiej w Nowym Jorku  (2007-03-31)

Przemożny wpływ języka ogólnego, jaki słyszymy w TV i radiu coraz bardziej wypiera gwarę, dlatego w sytuacjach oficjalnych mówimy językiem ogólnym, natomiast w domu, w rodzinie, we własnym środowisku mówimy gwarą. Inne narody chwalą się swoją tradycją obyczajami i mową. Znać gwarę swojego regionu w Europie, to duży plus. Dzięki niej nie zanika część naszej kultury i nie zapominamy naszej tożsamości.
Nie ulega wątpliwości, że w Kębłowie gwara nadal żyje i ma się dobrze, jest obecna w codziennych, nieoficjalnych rozmowach. W ten sposób okazujemy szacunek swej małej ojczyźnie, jej tradycji i kulturze. Gwara jest takim samym dziedzictwem kultury narodowej jak każda inna pozostałość materialnej, bądź niematerialnej przeszłości narodowej. Są nawet propozycje, aby osoby mówiące gwarą uznawane były za dwujęzyczne.
W gwarze kębłowskiej rozmawia się nawet za Oceanem Atlantyckim, na dowód czego przytaczam niewielkie fragmenty z całej korespondencji jaką wymieniają między sobą Helena Kotlarska i jej córka - Lucyna Jokś zd. Kotlarska.
Więcej

Droga Krzyżowa do Stradynia  (2007-03-30)

Proboszcz parafii kębłowskiej - ks. Andrzej Kruś, wprowadził nowy zwyczaj i w okresie przed wielkanocnym każdego roku organizuje Drogę Krzyżową do innego przydrożnego krzyża. W roku ubiegłym wielkopostną Drogę Krzyżową ks. Kruś poprowadził do krzyża na Kolonii, a w dniu dzisiejszym przy licznym udziale parafian poprowadził do krzyża w Stradyniu. Organizacyjnie całość była zabezpieczana przez OSP Kębłowo oraz przez wolsztyńską policję.
Więcej

Wielkanocny obyczaj  (2007-03-27)

Jak ten czas leci! Od poniedziałku już będziemy mieć Wielki Tydzień ze szczególną liturgią w Kościele, tydzień zadumy, świątecznych przygotowań i oczekiwanie dzieci na prezenty od Zająca.
Dzisiaj chcę przypomnieć o obyczaju, który istniał w Kębłowie jeszcze w drugiej połowie lat 60-tych. W Wielkim Tygodniu w czwartek, piątek i sobotę, kiedy milkły dzwony w kościołach, chłopcy z całego Kębłowa trzy razy dziennie przechodzili ulicami wsi z klakotkami, przypominając mieszkańcom, że nadszedł czas na modlitwę. Klekotki dzieliły się na: baby, które miały dwa koła oraz dziady, które miały jedno koło. Koło jezdne połączone było z kołem zębatym, o które zahaczały pionowe listwy. Dla młodszych chłopców były kołatki ręczne: młoteczkowe lub klapkowe.
Więcej

Co nowego u strażaków ?  (2007-03-26)

W dniu 23 marca 2007 na Wolsztyńskim Rynku dokonano przekazania sprzętu ratowniczo gaśniczego, który dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wolsztyn odbierał Gminny Komendant OSP - Michał Nowak. Dla Kębłowa nowy sprzęt odbierał Gospodarz OSP w Kębłowie - Arnold Rola. Łączna wartość sprzętu jaką odbierali strażacy z Kębłowa, Świętna, Wroniaw i Tłok, to kwota rzędu 30 tys. zł. Strażacy z Kębłowa i ze Świętna otrzymali po jednym agregacie prądotwórczym oraz aparacie oddechowym z czujnikiem bezruchu, w którym strażak może pracować ok. 30 minut. Oprócz delegacji z Kębłowa pozostali strażacy odebrali pływające motopompy, którymi można pobierać wodę wprost ze stawów.
Podczas uroczystości na Wolsztyńskim Rynku Burmistrz Andrzej Rogoziński powiedział, że ... W pierwszej kolejności doposażone zostaną jednostki z krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego tj. Świętno, Obra i Kębłowo oraz OSP Wroniawy i Tłoki, które wyróżniają się w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Wspomnę tylko, że w 2006 roku jednostki te uczestniczyły w 93 zdarzeniach na terenie gminy i poza jej granicami. Więcej

Dwie ojczyzny Lucyny i Sylwestra  (2007-03-25)

Za kilka dni, tj. 30 marca minie 20 lat, jak Lucyna Kotlarska pierwszy raz postawiła stopę na amerykańskiej ziemi. O swoim pobycie w USA mówi w sposób szczery, otwarty i dlatego poruszający do głębi. Początkowy okres pobytu był pewnym zderzeniem ze światem nieznanym, ale miała szczęście trafić na ludzi dobrych i życzliwych, więc z trudnościami uporała się szybko. Lucyna wyszła za mąż za Sylwestra Joksia ze Stradynia i od wielu lat są szczęśliwą rodziną z dwojgiem uroczych dzieci, którzy noszą imiona: Joanna i Filip. Początkowo mieszkali w Nowym Jorku, ale przed 5 laty kupili sobie bardzo ładny dom kilka kilometrów na południe od Nowego Jorku. Nasza strona internetowa stanowi dla nich łączność między dwoma ojczyznami, bo mimo upływu tylu lat ciągle żyją sprawami Polski, Kębłowa i Rodziny. Zobaczmy jak to Lucyna sama pięknie napisała o wydarzeniach z 11.09.2001 i o swojej rodzinie.
Więcej

Stradyń we wspomnieniach Ignacego Owoca  (2007-03-23)

W ostatnich 15 latach zabudowania Kębłowa podeszły prawie pod stradyński las. Nieliczni tylko wiedzą, że w tym lesie, zaraz po przekroczeniu leśnej drogi prowadzącej w kierunku Wroniaw jest prehistoryczne cmentarzysko. Dowiedziałam się o tym w roku 2001 z listu Ignacego Owoca, który w Stradyniu spędził swoje dziecięce i młodzieńcze lata. Ojciec Ignacego był leśniczym i mieszkał w leśniczówce w Stradyniu. Po II wojnie światowej dom leśniczego został przejęty przez Nadleśnictwo. Pan Ignacy odwiedził Stradyń przed kilku laty.
Więcej

Nasze starania o poprawę stanu dróg powiatowych w Kębłowie  (2007-03-19)

W nawiązaniu do pisma Pana Krzysztofa Piaska - Radnego Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 8 marca 2007 w sprawie problemów poruszanych przez mieszkańców Kębłowa w dniu 27 lutego 2007 na Zebraniu Wiejskim podkreślam szczególne znaczenie przedmiotowych spraw.Wieloletnie zaniedbania, jakie nawarstwiły się w problematyce dróg powiatowych w Kębłowie, powinny być jak najszybciej usunięte. Sprawą nadrzędną jest konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom naszej wsi, oraz wszystkich użytkowników dróg powiatowych. Do najbardziej niebezpiecznych należy droga Widzim Stary – Kębłowo, na której pas jezdny od 1933 roku pozostaje taki sam, jaki zbudowali nasi dziadowie. Podczas mijania się na tej drodze dwóch samochodów dochodzi bardzo często do sytuacji niebezpiecznych, zagrażających użytkownikom. Normą jest wymuszanie przejazdu przez samochody duże, a oprócz samochodów z drogi tej korzystają również rowerzyści, wozy z zaprzęgiem konnym i maszyny rolnicze.
Więcej

Koło Dębówca są bobry  (2007-03-19)

W miejscu, gdzie rzeka Dojca wpada do Północnego Kanału Obry okolica zachowała poniekąd swój naturalny charakter. Jest to miejsce w pobliżu Dębówca, blisko granicy Kębłowa i Obry. Właśnie w tamtej okolicy pojawiły się zgryzy bobrowe. Można z entuzjazmem powiedzieć: Huraaa, po prawie 200 latach wróciły do nas bobry! Jest to także powód do radości, że degradowane w minionych latach środowisko naturalne odradza się. Dalekowzroczna polityka naszych władz gminnych i powiatowych w zakresie ochrony środowiska daje znakomite efekty. Obecność bobrów świadczy o czystości środowiska przyrodniczego tych okolic. Jeszcze nie jest pewne, czy te gryzonie osiedlą się na naszym terenie, czy może żeremia założą w innej okolicy. Wraz z pojawieniem się bobrów powraca nadzieja na urozmaicenia walorów przyrodniczych otoczenia ich ostoi.
Więcej

Urząd Stanu Cywilnego w Kębłowie  (2007-03-11)

W ostatnich kilku latach coraz powszechniejsze stały się poszukiwania genealogiczne. Coraz więcej osób chce mieć pełne rozeznanie w sprawach swojego pochodzenia i koligacji rodzinnych.
Wielką zachętą do poszukiwań genealogicznych stała się opublikowana w 2005 roku książka Krzysztofa Raniowskiego pt. Rody ziemi wolsztyńsko - babimojskiej. Autor tej pięknej publikacji zapoznał czytelnika z historią 200 najstarszych rodów naszych okolic noszących miedzy innymi takie nazwiska, jak: Kotlarski, Rogoziński, Mania, Matysik, Wolnik, Prządka, Śmiałek, Andrys, Żok, Żurek. Kryterium doboru nazwisk była długowieczność rodu, a nie jego zasługi historyczne.
Pan Raniowski dowodzi, że w państwie Mieszka I żyło niewiele ponad milion osób i dzielą nas od tych czasów 33 pokolenia.
Wiele osób odnajdując naszą stronę internetową zwraca się do nas w nadziei, że posiadamy informacje na temat losów ich przodków, którzy wywodzą się z Kębłowa. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom poniżej zamieszczam informacje Archiwum w Starym Kisielinie dotyczące dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego z Kębłowa.
Więcej

Z okazji Dnia Kobiet  (2007-03-07)

Z okazji Dnia Kobiet
pragniemy wszystkim Paniom złożyć życzenia dobrego zdrowia, szczęścia i pomyślności oraz aby w każdym dniu roku uśmiech na twarzach gościł tak samo często jak w Dniu 8 Marca.
Najserdeczniejsze życzenia składa Sołtys i Rada Sołecka

 

Więcej

Jazda ciuchcią przez Odrę  (2007-03-07)

Lokomotywy z naszej parowozowni mogłyby kursować z Wolsztyna do Nowej Soli przez most na Odrze w Stanach. Trzeba jednak wyremontować most i tory. Chcą tego lokalne samorządy, a dla chcącego - nic trudnego. Samorządy przekonują, że warto. Z kilku powodów. Lubuska Kolej Regionalna kursowała tutaj ponad 10 lat temu i choć wtedy okazała się nierentowna, to dziś czasy są inne. Bo wbrew pozorom, coraz większym powodzeniem cieszy się tzw. turystyka sentymentalna, czyli wizyty potomków przedwojennych mieszkańców Ziem Zachodnich. Wprawdzie przyjeżdżają, ale atrakcji zbyt wielu tu nie znajdą. Gdyby więc uruchomić kursy zabytkowymi wagonami z parowozem na czele, to radość turystów mogłaby całkiem nieźle opłacić się kolejarzom.Warunki są dwa. Jeden to wyremontować tory, które po zamknięciu LKR w 1995 r., a zwłaszcza po powodzi w 1997 r. uległy kompletnej dewastacji. Drugi to odrestaurować most kolejowy na Odrze między Stanami a Bobrownikami.

Więcej

Józefa Nawrockiego zastąpił Bogdan Świetliński  (2007-03-06)

Po szesnastu latach zmienił się sołtys Kębłowa, jednej z największych wsi gminy Wolsztyn. Józefa Nawrockiego zastąpił na tym stanowisku Bogdan Świetliński, który w poprzedniej kadencji zasiadał w Radzie Sołeckiej. W głosowaniu poparło Bogdana Świetlińskiego 150 mieszkańców, Józef Nawrocki otrzymał 57 głosów. W zebraniu wzięło udział 214 mieszkańców. Głosy oddało 210 głosów, w tym 207 było ważnych. Funkcję sołtysa proponowano także Katarzynie Ziomek i Michałowi Nowakowi, ale nie zgodzili się kandydować. W Radzie Sołeckiej wraz z sołtysem zasiadło dziewięć osób. Podczas posiedzenia, które odbyło się dzień po wyborze, funkcję przewodniczącego rady powierzono Michałowi Nowakowi, a sekretarza Mirosławie Dokowicz. W skład rady weszli też Michał Rogoziński, Tomasz Karczmarek, Rafał Kotlarski, Zenon Ziomek, Roman Waligórski i Marek Sawicki. Wynik głosowania na sołtysa zebrani przyjęli oklaskami. J. Nawrocki gratulował swojemu następcy wyboru, życząc powodzenia w kierowaniu wsią. Więcej

Nagrody Burmistrza 2007  (2007-03-02)

Agnieszka Kędziora. Ile trzeba mieć lat, aby zostać reprezentantem Polski w sporcie wśród seniorów. Z reguły ponad 20 lat. Ale można mieć też lat 16, trzeba tylko grać w unihokeja i być najlepsza bramkarką w Polsce. Udowodniła to Agnieszka Kędziora z Kębłowa. Swą ulubioną dyscyplinę sportową, zresztą bardzo popularną w naszym powiecie, zaczęła uprawiać 6 lat temu w Klubie UKS „Junior" Kębłowo pod kierunkiem Tomasza Kaczmarka.
Sukcesy przyszły szybko. Wraz z koleżankami z klubu zdobyła tytuły mistrzyni województwa wielkopolskiego w 2004 i 2005 roku oraz czołowe miejsca w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych z wicemistrzostwem Polski w kategorii juniorek młodszych i V miejscem w Europie wśród juniorek. Więcej

Pierwszy taki bal sportowców  (2007-02-28)

Uhonorowano piłkarzy i ich żony
Klub Sportowy Dąb Kębłowo po raz pierwszy zorganizował Bal Piłkarza. Pomysłodawcą i koordynatorem całego przedsięwzięcia był Zenon Ziomek, wieloletni piłkarz Dębu, a obecnie honorowy prezes klubu i trener pierwszej drużyny.
- Od dawna nosiłem się z takim zamiarem - mówi Z. Ziomek. - Prawie co roku uczestniczę w Balu Piłkarza w pobliskim Chorzeminie. Pomyślałem, że podobna impreza mogłaby się odbyć także u nas.
W odróżnieniu od Chorzemina nie wybierano najlepszego sportowca. Pucharami uhonorowani zostali wszyscy grający zawodnicy pierwszej drużyny Dębu. Juniorzy z kolei otrzymali pamiątkowe medale. Nie zapomniano także o dziewczynach i żonach sportowców, które obdarowane zostały upominkami w formie aniołków (by czuwały nad nimi podczas nieobecności partnerów) i słoników - dla pań spodziewających się potomstwa. Więcej

Kębłowski akcent w Eliminacjach do mistrzostw świata w Unihokeju 2007  (2007-02-27)

W dniach 9 - 11 lutego 2007 roku w hali sportowej "ŚWITEZIANKA" w Wolsztynie odbyły się eliminacje do Mistrzostw Świata w Unihokeju w kategorii kobiet. W drużynie reprezentacji Polski bramkę broniła rewelacyjna zawodniczka UKS Junior Kębłowo - Agnieszka Kędziora. Kębłowianka - Agnieszka Kędziora już wcześniej grała w polskiej reprezentacji juniorek.
Wszystkie mecze były zacięte i uzyskano następujące wyniki: Polska-Słowacja 7:4, Estonia-Słowacja 4:8 i Polska-Estonia 8:3. Po zaciętej walce polska drużyna zasłużenie awansowała i zagra w Finale Światowym, który w marcu odbędzie się w Danii. Naszej bramkarce oraz jej koleżankom z UKS Absolwent Sielec gratulujemy wspaniałego występu. Dodać należy, że Agata Kolesińska z Absolwenta Siedlec uznana została za najlepszą zawodniczkę meczu Polska - Słowacja.
Podkreślić należy także znakomitą organizację sportowego spotkania. Zawody odbyły się w wspaniałej oprawie, wystąpiła m.in. Kapela Koźlarzy ze Zbąszynia. Więcej

Wybory do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej  (2007-02-15)

W wyniku przeprowadzonych 4 lutego 2007 wyborach ,rolnik z Kębłowa p.Sylwester Lewandowski będzie reprezentował rolników ZIEMI WOLSZTYŃSKIEJ w Radzie Powiatowej WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ p.Sylwester Lewandowski lat 35 cieszy się wielkim uznaniem za wyniki jakie osiąga w swoim gospodarstwie nastawionym na hodowlę krów mlecznych i bydła opasowego,za wytrwałość w realizacji postawionych sobie celów w tej niezwykle trudnej gałęzi rolnictwa. Panu Sylwestrowi gratulujemy wyboru oraz życzymy owocnej pracy w Radzie Powiatowej. Więcej

Wolsztyński Słownik Biograficzny - cz. II już na półkach księgarskich  (2007-02-12)

W ubiegłym tygodniu ukazała się drukiem druga część Wolsztyńskiego Słownika Biograficznego, którego autorem jest Czesław Olejnik - wolsztyński regionalista. Na kartach książki znajdują się obszerne biogramy nietuzinkowych postaci, które związane są z Ziemią Wolsztyńską i wniosły tutaj istotny wkład pracy.

W „Wolsztyńskim słowniku biograficznym" znajdują się także biogramy osób mających związek z Kębłowem. W I części Słownika, który wydany został w 1994 roku znajdują się takie nazwiska: Franciszek Jujka, Jan Lorenz, Robert Marcinowski, Alfons Pierzchalski, a w części II, wydanej w 2007: Jan Adamczak, OMI Jerzy Machoń i Andrzej Rogoziński. Wprawdzie fotografii O. Jerzego Machonia nie ma w wydanej książce, ale znajduje się On na dwóch fotografiach w naszej Galerii.
Więcej

Witryna www.keblowo.pl istnieje już 3 lata  (2007-02-06)

W dniu 7 lutego 2007 nasza strona internetowa o Kębłowie rozpoczyna czwarty rok istnienia w sieci internetowej. W swej pracy napotkaliśmy na wielu ludzi dobrej woli. Internetowy start ułatwił nam Andrzej Rogoziński – burmistrz Miasta i Gminy Wolsztyn, a p. Wojtek Lis nadał pierwszy kształt naszej stronce. Zakładając stronę internetową postawiliśmy sobie za cel stworzenie atrakcyjnego i skutecznego narzędzia do promowania Kębłowa we wszystkich zakątkach Polski, ale także poza jej granicami. Bogata historia Kębłowa jest dobrem wspólnym mieszkńców, gdyż wszystkie pokolenia wnosiły swój wkład w trwanie, rozwój i przemiany w naszej miejscowości. Równie ważnymi, a może najważniejszymi, są wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie takie jak pracowitość, prawość i religijność. Mocną stroną społeczności kębłowskiej jest także jej zwartość i przywiązanie do tradycji. Więcej

Młodzież zapobiega pożarom  (2007-01-27)

W dniu 12 stycznia br. na sali widowiskowej w Kębłowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". W turnieju uczestniczyły 44 osoby wyłonione wcześniej podczas eliminacji środowiskowych. Młodzież startowała w 3 grupach wiekowych:I Grupa wiekowa - szkoły podstawowe / Szkoła Podstawowa nr 1 i 3 z Wolsztyna oraz SP Wroniawy, Kębłowo i Świętno/II Grupa wiekowa - gimnazja / Gimnazjum nr 1 i 2 z Wolsztyna oraz Gimnazjum Kębłowo/II Grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne / Liceum Ogólnokształcące - Wolsztyn oraz Zespół Szkół Rolniczych Powodowo Więcej

Pierwszy śnieg tej zimy  (2007-01-25)

Pierwszy śnieg tej zimy Więcej

V HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ  (2007-01-24)

W niedzielę 21 stycznia b.r. rozegrano 5-ty halowy turniej piłki nożnej o puchar dyrektora naszego Gimnazjum p.Adama ŻUCZKOWSKIEGO. Puchar i pierwsze miejsce zdobyła drużyna Old-boys" Kęblowo, która bez wątpienia była najskuteczniejszą drużyną turnieju. Kibice mogli podziwiać rutyniarzy za ich finezyjną,techniczną grę.Puchar i drugie miejsce przypadł drużynie LKS "Dąb" Kęblowo a trzecie LKS"Dąb"Kębłowo Juniorzy,którzy również nagrodzeni zostali pucharem.Pozostałe miejsca zajęli; "Błękitni"Nowy Widzim,"Błękitni"Rakoniewice oraz"Orły" Adamowo otrzymując pamiątkowe Dyplomy Więcej

Najlepsi powalczą o mistrzostwo powiatu  (2007-01-20)

W gminnych mistrzostwach wygrali kębłowianie i wolsztynianie. Dwie drużyny z SP w Kębłowie oraz po jednej z SP nr 1 i SP 3 w Wolsztynie reprezentować będą gminę Wolsztyn w mistrzostwach powiatu wolsztyńskiego w unihokeju, które rozegrane zostaną w lutym.Wspomniane drużyny uzyskały najlepsze miejsca w gminnych mistrzostwach, które we wtorek 9 stycznia rozegrane zostały w sali sportowej w Kębłowie. W kategorii dziewcząt startowały tylko dwie drużyny. Lepsze okazały się reprezentantki SP Kębłowo, a na drugim, miejscu uplasowała się SP nr 3. W kategorii chłopców zwyciężyła drużyna z SP 1 przed SP Kębłowo, SP Obra i SP 3 Wolsztyn. Więcej

Zostań zapaśnikiem. Treningi zapaśników trzy razy w tygodniu  (2007-01-19)

Od początku roku w Kębłowie (gm. Wolsztyn) funkcjonuje sekcja zapasów, choć zawodnicy trenują już od kilku miesięcy i mają na swoim koncie pierwsze sukcesy. Treningi odbywają się w sali gimnastycznej przy Gimnazjum w środy, czwartki i piątki od godz. 15.15 do 17.00-18.00, a prowadzi je Tomasz Andrzejewski, były zawodnik KS Sobieski Poznań, nauczyciel wychowania fizycznego w kębłowskiej Szkole Podstawowej. W treningach może brać udział młodzież w wieku od 13 do 16 lat. Więcej

X Kolędowe Spotkanie Chórów i Zespołów Śpiewaczych  (2007-01-16)

TW niedzielę 14 stycznia w Kościele w Kębłowie odbyło się X Kolędowe Spotkanie Chórów i Zespołów Śpiewaczych z Powiatu Wolsztyńskiego. W spotkaniu wystąpił także kolejny już raz amatorski Chór Miejski z Lübben, natomiast na zakończenie gościnny występ dał Poznański Chór Katedralny. Więcej

UKS  (2007-01-15)

Trwają rozgrywki unihokeja w grupie juniorek starszych. W dniach 13,14.01.br nasza drużyna UKS"JUNIOR"Kębłowo podejmowała swoje rywalki z grupy.Rozegrano dwa mecze,w pierwszym uzyskano remis 4:4.W meczu niedzielnym kębłowianki wygrały 7:4.To,że spotkania były zacięte,a zawodniczki walczyły o każdą piłkę to banał,ponieważ to należy widzieć.Według zgodnych ocen kibiców cała nasza drużyna grała świetnie,jednak i tak należy wyróżnić grę w bramce Agnieszki Kędziory oraz w polu Klaudii Koszeli i Laury Fijałkowskiej. Więcej

Gimnazjum w Kębłowie  (2007-01-13)

W powstałym w 1999 roku Gimnazjum w Kębłowie uczy się około 200 młodych ludzi z Kębłowa, Wroniaw, Stradynia, Starej i Nowej Dąbrowy.Bardzo podoba mi się myśl przewodnia, która w tej szkole została określona jako "dążenie do tego, aby szkoła była radosna i przyjazna dla młodzieży, w której uczniowie, rodzice oraz pracownicy tworzą rozumiejącą się, współpracującą dla wspólnego dobra "szkolną rodzinę". Chcemy, by szkoła uczyła myślenia, tolerancji, demokratycznych zasad oraz potrzebnych w dalszej nauce i życiu umiejętności". Więcej

KOLARSTWO SZOSOWE  (2007-01-08)

Sukcesy Adriana Szymyślika we Włoszech. Adrian startujący we włoskim klubie kolarskim BORGO VITTORIA odwiedził na krótko w czasie Świąt Bożego Narodzenia swoją rodzinę w Kębłowie. Kolarstwo we Włoszech jest bardzo popularną dyscypliną sportu, a wyścigi mają zawsze liczną obsadę. Z ostatnich wyścigów przywiózł do Kębłowa nowe trofea, wśród których najwyżej sobie ceni, to: puchar dla najaktywniejszego zawodnika oraz piękną statuetkę jako uznanie włoskich sympatyków kolarstwa dla swojego ulubieńca. Na obydwu wygrawerowane jest imię i nazwisko naszego kolar Więcej

88 rocznica Powstania Wielkopolskiego  (2007-01-04)

Taki kraj
Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
Gdzie się spotyka z zachodem wschód...
Nasz pępek świata,
Nasz biedny raj...
Jest takie miejsce,
Taki kraj.
Nad pastwiskami ciągnący dym,
Wierzby jak mary w welonach mgły,
Tu krzyż przydrożny,
Tam święty gaj...
Jest takie miejsce,
Taki kraj.
Kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić,
Załamać ręce, płakać i pić, Więcej

Ks. Józef Sztukowski  (2007-01-01)

Na cmentarzu parafialnym w Kębłowie, tuż przy kościółku spoczywa ks. Józef Sztukowski, który pracował w parafii kębłowskiej jako wikariusz w latach 1911 - 1912. Były to także ostatnie latach życia proboszcza kębłowskiego, Stanisława Wincentego Wiśniewskiego, którego grobowiec znajduje się przy kościele parafialnym. Szukając osób, które znały ks. Józefa Sztukowskiego, dotarłam do ks. kanonika Edwarda Klemczaka, który mieszka obecnie w miejscowości Biała w Puszczy Noteckiej oraz do Józefa Klimanowskiego z Ponieca. Wszyscy, którzy zetknęli się z ks. Sztukowskim podkreślają, że był dobrym kapłanem, dobrym zarządcą parafii, oraz to, że był wielkim patriotą. Cechowała go dokładność i sumienność we wszystkich poczynaniach. Był też płomiennym kaznodzieją, przemawiał z wielkim zaangażowaniem i żywą gestykulacją. Bardzo aktywnie włączał się w nurt życia społecznego parafii, w których pracował. Więcejarchiwum 2011 | archiwum 2010 | archiwum 2009 | archiwum 2008 | archiwum 2007 | archiwum 2006 |

archiwum 2005 | archiwum 2004

Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2021. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.