Osób online: 1

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Kółko Rolnicze
Kółko Rolnicze

Kółko Rolnicze w Kębłowie powstało w październiku 1957 roku. Rolnicy kębłowscy nie ulegli naciskom kolektywizacji jakie miały miejsce w Polsce po II wojnie światowej i obronili  niezależność gospodarowania na własnej ziemi.  Po odwilży politycznej jaka nastąpiła w kraju po październiku 1956 roku utworzyli własną organizację samopomocową - Kółko Rolnicze. W dniu 15 lutego 2003 roku odbyła się uroczystość 45- lecia  reaktywowania Kółka Rolniczego w Kęłowie. 
Poczet sztandarowy :  od lewej Zbigniew Stankowski,  Sławomir Wojciechowski i Kazimierz Lepka. Jubileusz miał  uroczystą oprawę, wśród zaproszonych gości był Pan Ratajczak  - wiceprezes  Zarządu Wojewódzkiego Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu, Pan Andrzej Rogoziński - Burmistrz Wolsztyna (mieszkaniec Kębłowa), przedstawiciele władz samorządowych, oraz organizacji społecznych. Jako Prezesowi Kółka Rolniczego w Kębłowie przypadła mi zaszczytna rola gospodarza uroczystości.
W swoim wystąpieniu starałem się przybliżyć  tło historyczne i uwarunkowania ekonomiczne rolnictwa w Kębłowie:
"Zrębów  rolniczej organizacji kółkowej doszukać można się w okresie międzywojennym. Inspiratorem i prekursorem poczynań  wprowadzających nowości w rolnictwie był zasłużony dla Kębłowa ksiądz proboszcz  Hilary Kokociński. Ksiądz Kokociński był człowiekiem bezpośrednim, miał bliskie kontakty z rolnikami w parafii, zainicjował budowę szosy z kostki granitowej między Kębłowem, a Starym Widzimiem, pod jego wpływem rolnicy w Kębłowie wprowadzili do uprawy nowe gatunki warzyw. Ksiądz Kokociński  miał swój znaczący udział w powstaniu Zakładów Mięsnych w Grodzisku, a to przyczyniło się do zwiększenia ilości hodowanych świń, uszlachetniania ras  oraz poprawy bytu ekonomicznego rolników w całej szeroko rozumianej okolicy, w tym również rolników z Kębłowa. 
Przedwczesna śmierć ks. Kokocińskiego w 1933 roku  była niewątpliwą stratą dla całej parafii. Rozpoczęte dzieło kontynuował następca, ks. Franciszek Harwaczyński, który także zasłużył się swoją działalnością na rzecz miejscowej społeczności, dążąc do uzyskania należytej rangi przez tych, co "żywią i bronią". Za swoją patriotyczną postawę został osadzony i zamęczony w obozie koncentracyjnym w Gusen. 

Do powstania kółka w okresie międzywojennym przyczynili się również mieszkający w Kębłowie wójt Wolsztyna - Jan Napieralski, sołtys - Walenty Kotlarski, oraz Wojciech Hełmiński, Jan Kotlarski II, Michał Matysik i Bartłomiej Mrugała. Lata powojenne to próby kolektywizacji i okres szykanowania rolników. Nie sprzyjało to rozwojowi rolnictwa i organizacji kółek rolniczych.

Kółko Rolnicze w Kębłowie odrodziło się w 1957,  po odwilży październikowej roku 1956. Pierwszym Prezesem został Antoni Jaskulski. Od 1960 roku funkcję pełnił Benon Hełmiński, od 1965 roku - Józef Dokowicz, od 1967 roku - Józef Bajon, a od 1983 roku  -  Wawrzyniec Kotlarski.

Pierwszym zakupionym przez kółko sprzętem były ciągniki:  Zetor i dwa Ursusy, oraz maszyny do uprawy ziemi. Zakupiono również trzy młockarnie i wiele drobnego sprzętu rolniczego. Pieniądze na zakup maszyn pochodziły z Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Ciągniki i maszyny znajdowały się na terenie dawnej strzelnicy Bractwa Kurkowego. W roku 1967 maszyny, narzędzia rolnicze i ciągniki zabrano decyzją ówczesnych władz do utworzonej międzykółkowej bazy maszynowej w Starym Widzimiu. Taki sam los spotkał kółka rolnicze w Adamowie, Wroniawach, Nowym Widzimiu, Świętnie i Nowej Dąbrowie. Najdłużej decyzjom władz opierały się kółka w Świętnie i Nowej Dąbrowie. Przejazdy ciągników ze sprzętem z Widzimia Starego na pola oddalone od bazy były nieekonomiczne, a przy tym nikt nie liczył się z kosztami społecznymi. Następnie utworzono Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Wolsztynie i skupiała ona międzykółkowe bazy maszynowe z Obry, Starego Widzimia i Karpicka. W 1999 roku zlikwidowano zbankrutowany SKR z powodu zadłużenia.

Kółko Rolnicze w Kębłowie, pomimo trudnego okresu działa nadal, chociaż w zmienionych realiach. Rolnicy posiadają najczęściej własne ciągniki i podstawowe zestawy maszyn. Obecnie w  kółko rolnicze posiada następujące maszyny i sprzęt :dwa opryskiwacze,  trzy sadzarki  do ziemniaków, kopaczka do ziemniaków, betoniarka,  trzy sortowniki, jeden siewnik, jeden rozsiewacz do nawozu.
Nasza organizacja  liczy obecnie 36 członków, a pieniądze na sprzęt pochodzą  z imprez organizowanych przez kółko. 
 

Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń. Order Serca Matkom Wsi otrzymały: Krystyna Lewandowska, Maria Swat, Urszula Wróblewicz, Maria Czachnowska i Mieczysława Rogozińska z Kębłowa , oraz Janina Joksz, Krystyna Janek, Maria Mądra, Maria Wróblewicz ze Stradynia. Panie odznaczone "Orderem Serca Matkom Wsi" Od lewej stoją: Maria Czachnowska, Maria Swat, Mieczysława Rogozińska, Urszula Wróblewicz, Krystyna Lewandowska, Janina Joksz, Maria Wróblewicz, Krystyna Janek, Maria Mądra.

 
Dyplom "Zasłużonego Działacza Kółek Rolniczych" przyznano: Jackowi Patalasowi, Janowi Kotlarskiemu, Michałowi Rogozińskiemu, Tadeuszowi Czaińskiemu, Janowi Olszewskiemu, Janowi Bajonowi i Franciszkowi Pieszczyńskiemu  z Kębłowa. Rolnicy wyróżnieni dyplomem "Zasłużonego Działacza Kółek Rolniczych". Od lewej stoją: burmistrz Wolsztyna p. Andrzej Rogoziński, Jan Kotlarski,  Jan Olszewski, P. Ratajczak - Zarząd Wojewódzki KiOR  w Poznaniu,  Michał Rogoziński,  Wawrzyniec Kotlarski - Prezes KR w Kębłowie, Tadeusz Czaiński, Franciszek Pieszczyński.
Kółko Rolnicze z Kębłowa posiada  sztandar, którego obecność  uświetnia wszystkie uroczystości świeckie  i kościelne, a członkowie kółka czynnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach społecznych i kulturalnych wsi. Ponadto służą pomocą we wszystkich czynach na rzecz społeczności wioskowej, mają swój wkład w budowę Domu Kultury, remizy straży pożarnej, szkoły, przy remontach kościoła, a także należy pamiętać, że przyczyniali się do utwardzania nawierzchni dróg. 

Obecny Zarząd  Kółka Rolniczego wybrany w dniu   15.03.2003 roku.
 

Jan Olszewski
Michał Rogoziński
Kazimierz Lepka
Prezes
Zastępca Prezesa
Skarbnik

Opracował: Wawrzyniec Kotlarski

Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2022. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.