Osób online: 1

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Biblioteka
Biblioteka Publiczna

45 - lecie istnienia Biblioteki Publicznej
Zobacz zdjęcia i przeczytaj artykuł z uroczystości

Najstarsze informacje na temat zorganizowanego kontaktu mieszkańców Kębłowa z książkami pochodzą z lat trzydziestych XX wieku. W tym to okresie działał w Kębłowie punkt biblioteczny, który był filią  Towarzystwo Czytelni Ludowych w Wolsztynie. Biblioteka została reaktywowana krótko po II Wojnie Światowej i była obok biblioteki szkolnej ważnym czynnikiem rozwoju kultury na wsi. Pomimo  bardzo trudnych  warunków lokalowych przy bibliotece organizowane były różne formy upowszechniania czytelnictwa na wsi, między innymi konkursy czytelnicze. 
W roku 1973 w związku z reformą terenowych władz administracyjnych nadarzyła się okazja na poprawę bazy lokalowej i biblioteka została przeniesiona do budynku  zwolnionego przez Gromadzką  Radzę Narodową. W niedługim czasie w budynku po GRN rozpoczął działalność  Dom Kultury, a bezpośrednie sąsiedztwo obydwu placówek kulturalnych miało i ma nadal korzystne oddziaływanie na  mieszkańców wsi. 
Od 1973 roku systematycznie rośnie ilość książek będących na stanie biblioteki.  Reorganizacje administracyjne nie ominęły naszej placówki, 
ale były to zmiany powierzchowne, polegające głównie na zmianie szyldu. Istotna zmiana miała miejsce w 1991 roku, kiedy nastąpiło połączenie z Biblioteką Szkolną. Obecnie biblioteka nosi nazwę Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Wolsztynie Filia w Kębłowie.
W latach najwcześniejszych biblioteka prowadzona była przez nauczycieli, a w latach następnych pracownikami biblioteki były panie:
 
Bożena Mogilańska
Danuta Wdowiak
Genowefa Brambor
Teresa Molicka
1962 -1966
1966 - 1969
1970 - 1973
od 1973
Wraz ze zmianą  warunków lokalowych biblioteki zmianie uległy formy pracy z dziećmi i młodzieżą. Do ważnych zadań naszej placówki należy pogłębianie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie kultury literackiej i popularyzacja książek. Celom tym służą różne formy promocji książek. Obejmują one różnorodne imprezy i akcje mające na celu popularyzację książek  oraz pozyskiwanie nowych czytelników.
Do form promocji książek stosowanych w naszej bibliotece należą :
  • spotkania z pisarzami, m.in. E. Pauksztą,  Patej - Grabowską, R.Daneckim, M.Orłoniem, J. Wójcickim, J.Koniuszem.
  • spotkania z redaktorami, m.in. Chłodnickim, Maksymiukiem
  • wystawy książek
  • gazetki okolicznościowe
  • konkursy literackie i rysunkowe
  • lekcje biblioteczne
  • gry i zabawy stolikowe
  • akcja "Czytamy dzieciom bajki"
  • pasowanie na czytelników uczniów klas I
Rocznie w różnego rodzaju zajęciach promujących książki  w naszej bibliotece uczestniczy około 2000 osób. Dobre rezultaty czytelnicze  osiągane są również dzięki  usytuowaniu biblioteki w gmachu Domu Kultury,  który każdego dnia licznie odwiedzany jest przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców naszej wioski.
Według stanu na dzień  31.12.2003  księgozbiór  liczy 15.120 tomów,  czytelników było 548 osób,  wypożyczenia na zewnątrz 16.020 tomów
wypożyczenia w czytelni 5.108

Biblioteka chętnie przyjmie książki, które z różnych powodów  stały się zbędne w bibliotekach domowych. 
 

.
Dyrektor szkoły - J. Motykowska
Wychowawczyni - J. Kuraszyńska
Kierownik Biblioteki  - T. Molicka 
.

Biblioteka czynna jest :
poniedziałek - 8:00 - 15:00
wtorek - piątek 12:00 - 19:00
środa - 12:00 - 19:00
czwartek - 12:00 - 19:00
piątek - 10:00 - 17:00

Tekst opracowała:

Kierownik Biblioteki
Teresa Molicka

Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2022. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.