Osób online: 2

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Spotkanie opłatkowe KGW  (2009-12-24)
dodaj do: dodaj do facebooka  dodaj do śledzika  

W dniu 12 grudnia 2009 w sali Domu Kultury w Kębłowie odbyło się gminne spotkanie opłatkowe Kół Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu udział wzięły nie tylko delegacje członkiń z 13 kół działających na terenie gminy Wolsztyn ale również wielu zaproszonych gości. Przewodnicząca KGW Kębłowo Mirosława Dokowicz na wstępie powitała zaproszonych gości w osobach;Burmistrza Wolsztyna A.Rogozinskiego,v-ce Przewodniczącą Rady Miejskiej B.Tuchocką, Proboszcza parafii A.Krusia, radnego powiatu R.Andrysa, dyrektor Domu Kultury w Wolsztynie B.Adamczak, Sołtysa B.Świetlinskiego, koordynatorkę KGW D.Wojtkowiak oraz Z.Ball,założycielkę KGW w Kębłowie J.Kotlarską i przewodniczących wszystkich organizacji działających na terenie Kębłowa.W programie artystycznym zaprezentował się Z.P.T. Kębłowo.Zespół zaśpiewał kolędy wprowadzając świąteczno-wigilijny nastrój. Następnie p.Burmistrz złożył wszystkim świąteczne życzenia i wręczył każdej przewodniczącej Koła kwiat „gwiazdy betlejemskiej”.Ks.proboszcz pobłogosławił wigilijne potrawy przygotowane przez KGW Kębłowo wg tradycji naszych babć składające się z 12 dań. Spotkanie miało charakter uroczysty, pełne refleksji i radości.

Tekst:Mirosława Dokowicz


Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.