Osób online: 1

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Budowa trybun na stadionie  (2009-03-28)
dodaj do: dodaj do facebooka  dodaj do śledzika  

Stare przysłowie mówi,że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nie tak dawno oddaliśmy do użytku nowe oświetlenie na naszym obiekcie sportowym;temat,który od wielu lat czekał na realizację. Inwestycję udało się zrealizować dopiero nowemu zarządowi LKS Dąb Kębłowo, dzięki pomocy zawodników i sympatyków Klubu,a p. Ludwikowi Molickiemu przede wszystkim. Teraz przyszła kolej na realizację kolejnej inicjatywy, t.j. zbudowanie trybuny dla publiczności. Już poprzednie zarządy Klubu próbowały zrealizować ten pomysł. Jednak inwestycja ta okazała się zbyt trudna. Z tamtych czasów pozostał zaniedbany nasyp, usytuowany od strony zachodniej,tak aby słońce nie przeszkadzało w śledzeniu tego,co się dzieje na płycie boiska w godzinach popołudniowych,kiedy zwykle odbywają się mecze,czy inne imprezy. Wygodne trybuny z pewnością zwiększą atrakcyjność kibicowania, ale również uczestniczenia w dożynkach wiejskich,czy parafialnych,lub np. zawodach strażackich. Inwestycja ta zostałaby wykonana z pewnością w wymiarze bardzo skromnym własnymi siłami klubu. Jednak budowa trybuny została umieszczona w „Planie odnowy miejscowości Kębłowo na lata 2009-2017” jako załącznik nr4 do uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 marca 2009. W planie tym, opracowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolsztynie. W części poświęconej priorytetom rozwoju miejscowości czytamy m.in. ”W celu budowania więzi społecznych i podnoszenia jakości życia mieszkańców niezbędnym działaniem jest aktywizowanie i promowanie sportów wśród młodzieży oraz rozszerzenie oferty rozwoju fizycznego młodzieży poprzez rozbudowę zaplecza sportowego o boisko wielofunkcyjne oraz trybuny dla widzów na boisku sportowym”. I dalej „Aby zrealizować projekt budowa trybun dla widzów na boisku sportowym,Gmina zamierza wystąpić o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [PROW].Dokładne działania w ramach tego projektu mają polegać na: Wykonanie na istniejącej skarpie kaskady z płyt żelbetowych opartych o pionowe słupki stalowe Osadzenie w 3-rzędach 453 siedzisk z PCV Szacunkowy koszt w/w przedsięwzięcia wynosi :102.000zł Okres realizacji przedsięwzięcia I-IV kwartał 2010.” W ten sposób w przypadku powodzenia tego projektu,nasz stadion wzbogaci się o nowy element infrastruktury,a energia działaczy i zawodników będzie mogła zostać wykorzystana do innych celów. W wyniku zarządzeń władz piłkarskich Klub zmuszony został do zapewnienia osobnego pomieszczenia dla sędziów,w związku z czym, niezbędnym okazało się powiększenie szatni o magazynek na sprzęt. Niebawem rozpoczyna się nowy sezon piłkarski,a przed działaczami i zawodnikami nowe problemy związane z działalnością Klubu.

Tekst:Bogdan ŚwietlińskiCopyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.