Osób online: 2

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Przebudowa ulicy Młyńskiej w Kębłowie  (2008-11-07)
dodaj do: dodaj do facebooka  dodaj do śledzika  

Przebudowa drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+669 . Zadanie obejmowało roboty przygotowawcze i roboty ziemne, ustawienie krawężników i ścieków, wykonanie podbudowy , ułożenie nawierzchni z masy bitumicznej, budowę jednostronnego chodnika, budowę kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną.  
  


Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, było:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.
ul. Akacjowa 1
64-224 Świętno
Roboty wykonane siłami podwykonawców:
a) Budowa kanalizacji deszczowej – Zakład Melioracyjno-Budowlany „MELBUD”, ul. Wiśniowa 2, 66-100 Sulechów.
b). Przebudowa sieci telekomunikacyjnej – „INSTEL” sp. z o. o. ul. Batorego 126A, 65-735 Zielona Góra.

Nadzór nad pracami pełnił:
Pan Mariusz Kluczyk – Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych CAMINO, Luboń, ul. Grzybowa 3/4

Zakres zamówienia obejmował m.in. :
- roboty przygotowawcze i roboty ziemne;
- wykonanie podbudowy z kruszywa gr 20 cm - ca 3920 m2;
- ułożenie nawierzchni bitumicznej – 3600 m2;
- ułożenie krawężników i ścieku 1411 mb;
- budowę kanalizacji deszczowej fi 300 - 389 mb;
- roboty wykończeniowe ( budowa chodnika i zjazdów po jednej stronie drogi, regulacja urządzeń);
-usunięcie kolizji telekomunikacyjnej.


Termin realizacji inwestycji zostały przez Wykonawcę dotrzymany.

Koszt zadania to ok.860.000,- zł

 

 Zdjęcia i tekst: UM Wolsztyn

 Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.