Osób online: 2

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Maria Kozłowska  (2007-10-05)

Maria Kozłowska

    Pani Maria Kozłowska wywodzi się ze starej kębłowskiej rodziny, zasiedziałej tutaj od wielu pokoleń. Panią Marysię cechuje umiłowanie rodzinnych stron i głęboki patriotyzm. Jest znawcą ziół i ich zastosowań. To od p. Marysi dowiedziałam się o wydarzeniach, jakie miały miejsce w dawnym Kębłowie, miedzy innymi o kobietach ukrywających się na mokradłach w czasie potopu szwedzkiego, o lesie przy cmentarzu parafialnym, tzn. o Spółce Leśnej, o budowie kościoła parafialnego i wielu innych sprawach. Podczas budowy kościoła parafialnego dziadek p. Marysi wołami woził żwir pod wielki ołtarz. Dzięki doskonałej pamięci Maria Kozłowska jest skarbnicą wiedzy o Kębłowie.
    Podczas jednej z rozmów p. Marysia opowiedziała mi o ks. Stanisławie Wiśniewskim, który pochowany jest przy kościele parafialnym. Ksiądz Wiśniewski był wielkim patriotą i wspaniałym kaznodzieją. Kębłowskie matki nauczał historii Polski i wpajał im, że powinnością kobiety jest podtrzymywanie i utrwalanie polskości w rodzinach. Usiłowania ks. Wiśniewskiego uzyskały znakomite rezultaty. Do dzisiaj spotkać można w Kębłowie ludzi, którym matki przekazywały nauki ks. Wiśniewskiego o tym jak bronić rodziny przed utratą tożsamości narodowej, a nawet o tzw. ustawach majowych. Idea głoszona przez ks. Wiśniewskiego nie straciła na aktualności, gdyż w dzisiejszej Europie mile widziane jest kultywowanie własnej odrębności narodowej i nie jest to przeszkodą przy jednoczesnym realizowaniu wspólnych, europejskich celów ekonomicznych. Warto tutaj wspomnieć, że w Kębłowie istnieje ciągłość osadnicza, a mieszkańcy nadal rozmawiają w pięknej gwarze zachodnio-wielkopolskiej.
Tekst i foto: Eugenia Świetlińska
Wolsztyn, 5. 10.2007


Zofia Hełmińska(z lewej) i Maria KozłowskaCopyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.