Osób online: 1

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Zdecydują radni...  (2007-09-03)

Mieszkańcy Kębłowa i Starego Widzimia od lat czekają na remont drogi łączącej obie wsie. Wąska, nierówna jezdnia oraz brak ścieżki rowerowej stwarza duże niebezpieczeństwo dla jej użytkowników. Inwestycja planowana w budżecie powiatu na lata 2007-2008 została przesunięta na późniejszy termin.

 

Sporo osób ze Starego Widzimia dojeżdża tą drogą do kościoła i do cmentarza parafialnego w Kębłowie - informuje sołtys Kębłowa Bogdan Świetliński. Z kolei mieszkańcy Kębłowa dojeżdżają do zakładów pracy w Wolsztynie. Z roku na rok ruch na tej trasie jest większy, tym bardziej, że w ostatnich latach także na terenie Kębłowa powstało kilka firm, w tym duża ubojnia drobiu.

 

Zarówno sołtys Kębłowa, jak i Starego Widzimia zwrócili się z wnioskiem do Starostwa o jak najszybszą realizację inwestycji. Ich starania poparli także sołtysi okolicznych wsi -Adamowa, Świętna i Nowego Widzimia. Pismo do Starostwa skierowali również Burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie, proponując, by z Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2007-2013 pozyskać pieniądze na modernizacje całego ciągu drogi powiatowej ze Starego Widzimia przez Kębłowo do Świętna.

 

Połączenie wspomnianego ciągu z drogami wojewódzkimi 305 i 315 może wpłynąć na korzystniejszą ocenę wniosku.W odpowiedzi na pisma sołtysów i samorządu wicestarosta Jacek Skrobisz informuje, że Zarząd zwróci się do Rady Powiatu Wolsztyńskiego o wydłużenie wspomnianej inwestycji aż do Świętna.

 

Jeżeli radni się zgodzą, wówczas Starostwo złoży wniosek o przyznanie funduszy unijnych w 2008 roku.

Tekst: Danuta Rogozińska-Rzepa

Foto: Bogdan Świetliński

 

 Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.