Osób online: 2

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Książka Kazimierza Wawrzynowicza pt. „Obra. Zarys dziejów”  (2007-06-26)

Obra - Zarys dziejów
W maju 2007 ukazała się nakładem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn książka Kazimierza Wawrzynowicza pt. „Obra. Zarys dziejów".
Kazimierz Wawrzynowicz jest znanym regionalistą zaangażowanym w działania popularyzujące historię Ziemi Wolsztyńskiej. W książce o Obrze autor wielokrotnie wplata wątki z historii Kębłowa, gdyż ze względu na bezpośrednie sąsiadowanie obydwu wsi wiele wydarzeń i faktów jest wspólnych. Książka ilustrowana jest licznymi fotografiami Obry, które wykonał Antoni Magdziak.
Poniżej przedstawię fragmenty informacji, które Autor o swojej pracy zamieszcza na końcu książki.
Przedstawiłem dzieło kronikarskie dotyczące Obry. Czytelnik może prześledzić prawie osiem wieków jej historii, może też zauważyć pewne uchybienia i potknięcia. Żadne opracowanie nie jest wolne od niedoskonałości.
Do napisania tej książki przystąpiłem jako amator. Jest to fragmentaryczny zapis kronikarski dziejów Obry, stąd w tytule „Obra. Zarys dziejów", a nie np. „Źródłowe dzieje Obry".
.........
Ze względu na popularny charakter tej pozycji, która nie pretenduje do miana opracowania naukowego, odstąpiłem od podawania numerów stron w przypisach dotyczących cytowanej literatury. Chciałem przedstawić własny sposób widzenia dziejów Obry, jednak oparty o realia i fakty, które, zaczerpnąłem głównie z opracowań wybitnych historyków takich jak: J. Krasoń, P. Widawski, S. Pieniążek, Z. Zakrzewski, A.M. Wyrwa, J. Sowa, H. Szczegóła, J. Benyskiewicz, S. Kozierowski, A. Gąsiorowski.
Będąc zorientowanym w stosunkach tu panujących ukazałem oberską rzeczywistość jakby od środka.
Po przeczytaniu książki mogą się pojawić nowe szczegóły, wydarzenia i epizody, do których nie dotarłem, a warte są odnotowania. Dlatego na końcu zostawiłem kilka stron, gdzie można dodać własne uwagi dotyczące rodziny, sąsiadów, znajomych, poparte fotografiami, dokumentami, tekstem. W ten sposób książka stanie się bliższa i aktualniejsza.
Starałem się napisać książkę o ludziach i dla ludzi. Czy zamierzenie powiodło mi się? - Czytelnik sam oceni. Czy napisałem o Obrze wszystko? Na pewno nie.
Julio Cortazar powiedział kiedyś:"... raz napisana książka czytana przez kolejnych ludzi, pisze się na nowo".
Tę książkę wespół ze mną pisali swymi życiorysami i wspomnieniami mieszkańcy Obry. Niektórzy z nich już odeszli.
W tym miejscu dziękuję wielu osobom za wsparcie i dodawanie otuchy oraz życzenia wytrwałości w osiągnięciu celu. Byli i tacy, którzy mówili:
- wybierasz się z motyką na księżyc
- tę książkę powinno pisać kilku autorów
- tutaj zapomniano już o wielu wydarzeniach, to co będziesz pisał
- nie jesteś historykiem ani polonistą
Ale mówiono też:
- coś z tego wyjdzie
- to jest benedyktyńska praca
- to co piszesz ma już ręce i nogi.
A jednak książka powstała, za co przekazuję podziękowania:
Bibliotece im. Raczyńskich w Poznaniu
Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu
Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Wolsztynie
Muzeum Archeologicznemu w Poznaniu
Muzeum Archeologicznemu w Świdnicy k. Zielonej Góry
Muzeum Regionalnemu w Wolsztynie, a szczególnie Pani Magdalenie Błaszyk.
Gorąco i serdecznie dziękuję Profesorowi Hieronimowi Szczególe za wnikliwą analizę niniejszego opracowania, cenne wskazówki i przedmowę.
Dziękuję też Czesiowi Olejnikowi za tak potrzebną pomoc historyczną, a bratu Janowi Sowie OMI za udostępnienie cennych materiałów.

Cennych informacji o dzisiejszym życiu Obry dostarczyli mi: Krystyna Korzeniowska - Malanowska, Dorota Brzezińska, Magdalena Tobys, Wojciech Popielowski, Lucjan Osiecki, Jan Cichy, Roman Poniedziałek, Ziemowit Zgierski, Tomasz Krawczyk. Im również chciałbym gorąco podziękować.
Wyrazy wdzięczności kieruję do moich rozmówców, którzy przekazali mi ciekawe informacje i zdjęcia, opowiedzieli wydarzenia i anegdoty..........
Pisałem tę książkę z myślą, by choć w części pełniła rolę podręcznika ukazującego Naszą Małą Ojczyznę młodemu pokoleniu.

Zachęcam wszystkich do kupienia książki Kazimierza Wawrzynowicza pt. „Obra. Zarys dziejów". Książkę czyta się łatwo, gdyż jest napisana pięknym, żywym językiem.

Tekst: Eugenia Świetlińska - Pięta

 


Kazimierz WawrzynowiczCopyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.