Osób online: 3

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Szkoła sprawiedliwa  (2007-06-10)

Szkoła sprawiedliwa
Od początku istnienia gimnazjum w Kębłowie - to znaczy od początku 1999 roku - działa tam sąd uczniowski.
- Pracujemy zgodnie z nauką Korczaka, który mówił o samowychowaniu uczniów - wyjaśnia Adam Żuczkowski, dyrektor szkoły.

- Chciał, by dzieci były w jak największym stopniu świadome siebie, swoich działań i tego, co dzieje się w ich otoczeniu - dodaje dyrektor.

- W naszej szkole uczniowie sami zauważają zło - stwierdza Lidia Nasiłowska, nauczycielka historii oraz wiedzy o społeczeństwie i opiekun sądu. - I reagują na nie!
Ostatnia rozprawa

W gimnazjum działa też sejm uczniowski, który stanowi władzę ustawodawczą i wykonawczą. Zbiera się raz w miesiącu, a gdy sytuacja tego wymaga - częściej.

- Do zadań sądu należy rozwiązywaniem problemów wychowawczych - tłumaczy Michał Nawracała, sędzia. - Wybrani spośród uczniów sędziowie wzywają powoda i pozwanego, czasem też świadków. Dyskutowane są różne problemy, związane z agresją czy piciem alkoholu.

Jednak w tym roku szkolnym w gimnazjum nie dochodzi do tylu spięć co w poprzednim - zauważa Nasiłowska. - We wtorek odbyła się ostatnia rozprawa. Zawsze jednak dążymy do tego, by obie strony pogodziły się i przeprosiły. Tym razem udało się to osiągnąć, zatem wyrok nie zapadł.

A sąd może wystąpić do dyrektora o obniżenie oceny z zachowania czy wydalenie ze szkoły - to jednak dzieje się bardzo rzadko. - Na początku roku jeden z uczniów pił alkohol na szkolnej imprezie i decyzją sądu oraz rady pedagogicznej został wydalony ze szkoły.

Jednak tylko na kilka miesięcy i gdy wrócił, zauważyliśmy wyraźną poprawę. Poza tym nie mieliśmy w szkole żadnych większych problemów i sąd musiał zebrać się zaledwie trzy razy w ciągu całego roku szkolnego.
Decydują sami
Sąd podejmuje decyzje samodzielnie, bez ingerencji nauczycieli. O wyroku decydują sędziowie oraz ława przysięgłych. - Ława przysięgłych jest nowością, uczniowie powołali ją jesienią po raz pierwszy i jej członków wybrali oczywiście spośród siebie - dodaje opiekunka. - Ława przydaje się, gdy sędziowie mają wątpliwości.

Gimnazjum w Kębłowie działa na zasadach równouprawnienia uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły - zatem sprawy w sądzie uczniowskim mogą być zakładane także przeciwko wychowawcom. To jednak dzieje się bardzo rzadko. Najwięcej pracy sąd ma jesienią, gdy do szkoły trafiają nowi uczniowie, a niektórzy członkowie starej społeczności nie potrafią przybyszy zaakceptować.

Krzysztof Fedorowicz
Przedruk z Gazety Lubuskiej z dnia 9.06.2007

Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.