Osób online: 1

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Bezpłatny kurs komputerowy  (2007-05-31)

INTERWIEŚ - BEZPŁATNE SZKOLENIA

Pragnę poinformować wszystkich rolników czynnych zawodowo, że istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego kursu komputerowego. W najbliższych latach coraz więcej spraw załatwiać będzie się przez Internet. Komputer będzie urządzeniem tak samo powszechnym i niezbędnym jak obecnie telefon.
Kurs komputerowy pod nazwą Projekt

WWW.INTERWIES.PL-INTERNET DLA TWOJEJ WSI

jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, skierowany jest mieszkańców wsi naszego województwa. Wykonawcą Projektu jest Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.
Głównym celem kursu jest przede wszystkim umożliwienie rolnikom dostępu do Internetu i głównych jego zasobów. Rolnicy, którzy ukończą kurs otrzymają specjalny

CERTYFIKAT

Szkolenia odbędą się w dniach 11 - 15 czerwca br. w specjalnie przystosowanych do tego celu autobusach, wyposażonych w stanowiska do pracy z komputerem czy laptopem.

Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje, konkurencyjność na rynku pracy,

SKORZYSTAJ Z OKAZJI !!

BLIŻSZE INFORMACJE ORAZ ZAPISY u SOŁTYSA.Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.