Osób online: 1

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Godło Teraz Polska dla Gminy Wolsztyn  (2007-05-22)

Godło "Teraz Polska" dla Gminy Wolsztyn

W październiku ub. r. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego po raz pierwszy ogłosiła Konkurs "Teraz Polska" dla gmin. Celem tej edycji konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gmin w Polsce oraz wyróżnienie ich godłem "Teraz Polska".
W konkursie wzięła udział również Gmina Wolsztyn. W trakcie ocen dokonywanych w oparciu o kryteria konkursu, szczególną uwagę zwracano na zagadnienia związane ze strukturą i charakterystyką dominujących elementów gospodarki, stopień rozwoju infrastruktury technicznej oraz strategię inwestycyjną gminy.
Ocenie podlegała również polityka jakości Urzędu Miejskiego, dotychczasowe formy promocji gminy oraz sposób realizacji polityki społecznej przez gminę. W wyniku oceny formalnej dokonanej przez Biuro Konkursu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego oraz oceny eksperckiej dokonanej przez Branżową Komisję Ekspertów, złożony wniosek znalazł się w gronie najwyżej ocenionych, a tym samym gmina Wolsztyn znalazła się w gronie 10 nominowanych gmin w kategorii gmin miejsko - wiejskich. W dniu 27 kwietnia b.r. delegacja Urzędu Miejskiego wzięła udział w wystawie zorganizowanej w salach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
Podczas tej wystawy członkowie Kapituły Godła „Teraz Polska" zapoznali się m.in. z licznymi atutami naszej gminy, a następnie w drodze głosowania, wyłonili Laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska". W kategorii gmin miejsko - gminnych Laureatem konkursu i zdobywcą godła „Teraz Polska" została gmina Wolsztyn.
21 maja, o godzinie 13:00 w Belwederze Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył Burmistrzowi Wolsztyna dyplom gratulacyjny, natomiast wręczenie statuetki nastąpi wieczorem podczas Koncertu Galowego "Teraz Polska" w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Gminę Wolsztyn reprezentują podczas uroczystości: Burmistrz Wolsztyna - Pan Andrzej Rogozinski, Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Krzysztof Lisiewicz i Zastępca Burmistrza - Pani Justyna Mikołajewska

Zdobyta przez gminę Wolsztyn nagroda, oprócz dużego prestiżu, ma za zadanie promować gminę, podkreślając jej wszechstronną atrakcyjność oraz pełnić rolę magnesu przyciągającego do wyróżnionej gminy nowe inwestycje i mieszkańców, a także być gwarantem solidności Urzędu.
Przedruk z www.wolsztyn.pl

Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.