Osób online: 1

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Co nowego u strażaków ?  (2007-03-26)

Co nowego u strażaków ?

W dniu 23 marca 2007 na Wolsztyńskim Rynku dokonano przekazania sprzętu ratowniczo gaśniczego, który dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wolsztyn odbierał Gminny Komendant OSP - Michał Nowak. Dla Kębłowa nowy sprzęt odbierał Gospodarz OSP w Kębłowie - Arnold Rola. Łączna wartość sprzętu jaką odbierali strażacy z Kębłowa, Świętna, Wroniaw i Tłok, to kwota rzędu 30 tys. zł. Strażacy z Kębłowa i ze Świętna otrzymali po jednym agregacie prądotwórczym oraz aparacie oddechowym z czujnikiem bezruchu, w którym strażak może pracować ok. 30 minut. Oprócz delegacji z Kębłowa pozostali strażacy odebrali pływające motopompy, którymi można pobierać wodę wprost ze stawów.

Podczas uroczystości na Wolsztyńskim Rynku Burmistrz Andrzej Rogoziński powiedział, że ... W pierwszej kolejności doposażone zostaną jednostki z krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego tj. Świętno, Obra i Kębłowo oraz OSP Wroniawy i Tłoki, które wyróżniają się w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Wspomnę tylko, że w 2006 roku jednostki te uczestniczyły w 93 zdarzeniach na terenie gminy i poza jej granicami. ..... Zakup sprzętu, który w dniu dzisiejszym przekazujemy strażakom ochotnikom był możliwy dzięki dotacjom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.
Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym instytucjom i osobom, dzięki którym są możliwe tego rodzaju zakupy. ... Niechaj sprzęt, który w dniu dzisiejszym otrzymujecie służy całemu naszemu społeczeństwu i podnosi zdolność operacyjną jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Wolsztyn.
Dziękując za dotychczasową społeczną pracę i służbę, życzę Wam dalszego rozwoju, wiele satysfakcji z wykonywanych obowiązków, szczęśliwych powrotów ze wszystkich akcji ratowniczych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.


W wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej Gminy bardzo wiele się zmieniło. Wyposażenie w szybkie samochody sprawia, że w razie potrzeby można wspierać się wzajemnie pomocą. Wzrastają też kwalifikacje strażaków. Więcej o kębłowskich strażakach na www.osp.keblowo.prv.pl


Tekst: Eugenia Świetlińska - Pięta
Foto: UMiG Wolsztyn

Wolsztyn 26.03.2007

 

Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.