Osób online: 2

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Urząd Stanu Cywilnego w Kębłowie  (2007-03-11)

Urząd Stanu Cywilnego w Kębłowie

W ostatnich kilku latach coraz powszechniejsze stały się poszukiwania genealogiczne. Coraz więcej osób chce mieć pełne rozeznanie w sprawach swojego pochodzenia i koligacji rodzinnych.
Wielką zachętą do poszukiwań genealogicznych stała się opublikowana w 2005 roku książka Krzysztofa Raniowskiego pt. Rody ziemi wolsztyńsko - babimojskiej. Autor tej pięknej publikacji zapoznał czytelnika z historią 200 najstarszych rodów naszych okolic noszących miedzy innymi takie nazwiska, jak: Kotlarski, Rogoziński, Mania, Matysik, Wolnik, Prządka, Śmiałek, Andrys, Żok, Żurek. Kryterium doboru nazwisk była długowieczność rodu, a nie jego zasługi historyczne.
Pan Raniowski dowodzi, że w państwie Mieszka I żyło niewiele ponad milion osób i dzielą nas od tych czasów 33 pokolenia.
Wiele osób odnajdując naszą stronę internetową zwraca się do nas w nadziei, że posiadamy informacje na temat losów ich przodków, którzy wywodzą się z Kębłowa. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom poniżej zamieszczam informacje Archiwum w Starym Kisielinie dotyczące dokumentów Urzędu Stanu Cywilnego z Kębłowa.


********************************


Urząd Stanu Cywilnego w Kębłowie
Standesamt Kiebel

Język: j. niemiecki
Dostęp: tak

Dział:
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne
Kategoria:
urzędy stanu cywilnego

 

Dzieje twórcy: USC w Kębłowie czyli Standesamt Kiebel został powołany na mocy ustaw z 01.10.1874 roku "Gesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung" i 06.02.1875 roku "Reichsgesetz über die Beurkundung und die Form der Eheschließung", które oddzieliły rejestrację stanu cywilnego ludności od spraw kościelnych. Wprowadziły one obowiązek rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgonów wszystkich obywateli bez względu na wyznanie, w trzech rodzajach ksiąg. Zakres terytorialny działalności urzędów nie pokrywał się zasadniczo z obrębem administracyjnym lokalnych władz państwowych, ponieważ za kryterium ich ustanowienia przyjęto gęstość zaludnienia obszaru. Stąd też okręgi stanu cywilnego obejmowały niejednokrotnie kilka gmin wiejskich (co najmniej 1500 mieszkańców), zaś w dużych gminach miejskich (powyżej 50.000 mieszkańców) tworzono kilka okręgów. Standesamt Kiebel swoim zasięgiem obejmował następujące miejscowości: Kębłowo (Kiebel), Kolonia Kębłowo (Kiebel Kolonie), Stradyń (Stradyn). USC były organami władzy państwowej do 1945 roku i nie przechodziły poważniejszych zmian organizacyjnych. Z reguły personel składał się z jednego urzędnika, najczęściej byli to doświadczeni pracownicy administracji państwowej z dużym stażem. Na mocy ustawy z 01. 08. 1883 roku nadzór nad nimi sprawował prezydent rejencji lub starosta. Szczegółowe przepisy prawne wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rzeszy do końca XIX wieku regulowały sposób i zakres rejestracji ruchu naturalnego ludności.
Zawartość: Zespół ma charakter otwarty; księgi urodzeń, małżeństw i zgonów przekazywane są z Urzędu Stanu Cywilnego w Wolsztynie po 100 latach od ich wytworzenia. Do grudnia 2005 roku przekazano następujące grupy materiałów: 1. Księgi urodzeń z lat 1874-1903, sygn. 1-17 2. Księgi małżeństw z lat 1874-1903, sygn. 18-45 3. Księgi zgonów z lat 1874-1903, sygn. 46-73

Powyższe informacje zaczerpnięte zostały z Archiwum w Starym Kisielinie. W sprawie akt z wyżej wymienionego okresu można zwracać się do:

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze z siedzibą w Starym Kisielinie
ul. Pionierów Lubuskich 53
66-002 Stary Kisielin
tel: (68) 329-98-01
fax: 329-98-02
email: archiwzg@poczta.onet.pl

 


Tekst: Eugenia Świetlińska - Pięta
Wolsztyn, 11 marca 2007

 
Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.