Osób online: 1

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


FINAŁ KONKURSU „PIĘKNA WIEŚ”  (2007-12-09)

W tegorocznej XII edycji KONKURSU, laureatów gościła zwycięska wieś Stary Widzim, który otrzymał największą liczbę punktów. KONKURS cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i jest bodźcem do dbania m.in. o estetykę zabudowy oraz warunki higieniczno-sanitarne. Prowadzony jest w dwóch kategoriach; na najbardziej uporządkowaną i zadbaną wieś oraz najbardziej estetyczne zagospodarowane zagrody; z podziałem na zagrody nierolnicze i rolnicze. W tym roku Jury pod kierownictwem p.Jana Słomińskiego miało spory kłopot z wyłonieniem tych najlepszych,w związku z czym dwukrotnie sprawdzało zgłoszone wsie. Oprócz zwycięskiego Starego Widzimia /nagroda 2.000.-/, wyróżniono Kębłowo i Wroniawy, które otrzymały po 750.
-Z naszej wsi w kategorii zagród nierolniczych nagrodzono zagrody Barbary i Ludwika Molickich oraz Marii i Stanisława Tomiaków a w kategorii zagród rolniczych zagrodę Mirosławy i Andrzeja Urbańskich. Właściciele nagrodzonych zagród otrzymali nagrody pieniężne oraz książkowe. Cała uroczystość odbyła się w miłej atmosferze, co niewątpliwie było zasługą sołtysa Lecha Dalekiego z Radą Sołecką, pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz młodzieży z miejscowej Szkoły Podstawowej. Rada Sołecka wsi Kębłowo po dofinansowaniu z środków własnych otrzymanej nagrody zakupiła kosę spalinową STIHL 400, która będzie służyła całej wsi.

Tekst i foto Bogdan Świetlinski
Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.