Osób online: 2

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Trasa szybkiego ruchu ma wieść przez tereny mieszkaniowe  (2007-12-05)

Mieszkańcy protestują

Mieszkańcy Kębłowa, Starego Widzimia, Adamowa i Tłok nie zgadzają się na poprowadzenie drogi krajowej K-32 bis Zielona Góra - Wolsztyn w sąsiedztwie ich domów, a niejednokrotnie przez same posesje. Do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie już trafiły protesty. We wtorek 4 grudnia sprawą zajmie się komisja budownictwa Rady Miejskiej.
Opracowanie koncepcji przebiegu trasy K-32 bis zlecił firmie Promost Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Dokument ma być gotowy w styczniu przyszłego roku. WZD uspokaja, że na razie to tylko koncepcja i nie wiadomo, kiedy dojdzie do jej realizacji.
- Zarząd Dróg Wojewódzkich na pewno nie będzie realizował tej inwestycji, ponieważ nie mamy na ten cel środków - informuje Ewa Staruch, zastępca dyrektora ZDW w Zielonej Górze. - Od dłuższego czasu staramy się o przejęcie ciągu dróg wojewódzkich 278 i 282 w zarząd dróg krajowych. Jeżeli inwestycja będzie realizowana to tylko przez zarząd dróg krajowych. Obecnie trudno powiedzieć kiedy to nastąpi i czy w ogóle dojdzie do przejęcia dróg. - Jeżeli inwestycja będzie realizowana to konsultacje odbędą się na pewno na etapie sporządzania projektu - dodaje E. Staruch. - Jeżeli jednak są uwagi, co do przebiegu trasy warto zgłosić je już teraz, gdyż będą one brane pod uwagę przez ewentualnego inwestora. Wszystko zostanie w dokumentacji. Opinie mieszkańców chcemy uzyskać jak najszybciej, ponieważ prace mają się zakończyć w styczniu 2008 roku.

Dwa warianty

Rozważane są dwa podstawowe warianty przebiegu trasy. Pierwszy wiedzie obecną trasą wojewódzką 315 ze Świętna, przez Obrę aż do Niałka Wielkiego, z ominięciem terenów zabudowanych i wyprowadzeniem jej aż do skrzyżowania z projektowaną obwodnicą Wolsztyna (przed wjazdem do Powodowa), która będzie omijać miasto od północy. Drugi wariant, oprotestowany przez mieszkańców zakłada poprowadzenie drogi szybkiego ruchu od strony Świętna przez Kębłowo, Adamowo, Stary Widzim, Komorowo i Tłoki aż do trasy Wolsztyn - Rostarzewo. W przypadku Kębłowa trasa ma oddzielić wieś od Kębłowa-Kolonii. Wyznaczono ją wzdłuż obecnego przejazdu kolejowego. Nie zgadzają się na to mieszkańcy.
- Kolonia tworzy z Kębłowem integralną część - podkreśla sołtys Bogdan Świetliński. - Liczymy, że z czasem wolna przestrzeń między ulicami zostanie zabudowana, a na Kolonii być może powstanie większe osiedle. To najspokojniejsza część naszej miejscowości. W przypadku poprowadzenia tędy drogi szybkiego ruchu mieszkańcy Kolonii będą narażeni na hałas i niebezpieczeństwo. Nie wiadomo jeszcze jak zostanie rozwiązane przejście przez drogę. Lepiej gdyby została ona poprowadzona za zabudową mieszkaniową Kolonii, za górami. Czasu jest zbyt mało, by zorganizować spotkanie z wszystkimi mieszkańcami, ale sprawa ta na pewno będzie poruszana na zebraniu Rady Sołeckiej.
Przeciwni takiemu przebiegowi drogi K-32 bis są także mieszkańcy Adamowa. Rada Sołecka tej wsi już złożyła wniosek o wybór I wariantu poprowadzenia drogi, starą trasą. Takiego samego zdania jest także Rada Sołecka Tłok.
- W przypadku naszej miejscowości w grę wchodzi rozbiórka, co najmniej kilku domów, w tym nowo postawionych - informuje sołtys Florian Nowak. - Nie wiem jak można było wziąć w ogóle pod uwagę taki przebieg trasy.
Alternatywą dla wariantu II jest poprowadzenie trasy na tym samym odcinku do drogi powiatowej Stary Widzim - Obra i dalszy jej przebieg wzdłuż torów kolejowych w Starym Widzimiu (z przejściem przez drogę wojewódzką w okolicach przejazdu kolejowego przy osiedlu mieszkaniowym). W ten sposób w tej miejscowości krzyżowałyby się dwie trasy o dużym natężeniu ruchu. Co to oznacza dla mieszkańców? Im nie trzeba tego tłumaczyć. Wiedzą o tym najlepiej właściciele posesji położonych przy drodze wojewódzkiej.
Radni jeszcze raz rozważą
Tymczasem II wariant przebiegu drogi wcześniej zatwierdzili radni z komisji budownictwa.
- Sugerowaliśmy się przebiegiem tej trasy ujętej wcześniej w studium zagospodarowania gminy, nad którym obradowała cała Rada Miejska sprawie - informuje przewodniczący komisji Aleksander Jakowczyc. -. Wobec protestów sprawą zajmiemy się na pewno raz jeszcze. Na pewno uwzględnimy opinie mieszkańców.
Z przebiegiem K-32 bis można zapoznać się w pokoju nr 14 Urzędu Miejskiego w Wolsztynie(wydział infrastruktury technicznej, I piętro, tel. 068 347 45 32) i wnieść swoje uwagi. Co prawda termin wyznaczono do 30 listopada, ale opinie mieszkańców będą przyjmowane jeszcze na początku tego tygodnia. Posiedzenie komisji budownictwa odbędzie się we wtorek 4 grudnia o godz. 8.00 w sali obrad UM w Wolsztynie.

 

Tekst i foto: Danuta Rogozińska - Rzepa

 


Nie zgadzamy się na poprowadzenie drogi przez środek wsi - mówi sołtys Kębłowa Bogdan Świetliński.

Kolorem czerwonym zaznaczono II wariant przebiegu drogi szybkiego ruchu, który dzieli Kębłowo oraz tereny mieszkaniowe w kolejnych wsiach. Kolorem zielonym zaznaczono alternatywę dla wariantu II.Opinia Rady Sołeckiej wsi KębłowoCopyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.