Osób online: 2

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Młodzież zapobiega pożarom  (2007-01-27)

W dniu 12 stycznia br. na sali widowiskowej w Kębłowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". W turnieju uczestniczyły 44 osoby wyłonione wcześniej podczas eliminacji środowiskowych.
Młodzież startowała w 3 grupach wiekowych:
I Grupa wiekowa - szkoły podstawowe / Szkoła Podstawowa nr 1 i 3 z Wolsztyna oraz
SP Wroniawy, Kębłowo i Świętno/
II Grupa wiekowa - gimnazja / Gimnazjum nr 1 i 2 z Wolsztyna oraz Gimnazjum Kębłowo/
II Grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne / Liceum Ogólnokształcące - Wolsztyn
oraz Zespół Szkół Rolniczych Powodowo/

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszej kolejności młodzież wypełniała testy zawierające 25 pytań, a następnie po ich sprawdzeniu przez Komisję Sędziowską w składzie:
mł. kpt. T Tomasz Maciejewski - Przewodniczący, asp. Arkadiusz Mocek - członek, Michał Nowak - sekretarz, Edward Przybyła - członek, Arnold Rola - członek, wyłoniono po 5 finalistów z każdej z grup do eliminacji ustnych, które decydowały o kolejności zajętych miejsc.

W wyniku eliminacji ustnych kolejność w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa - szkoły podstawowe

I miejsce - Sławomir Cichy Szkoła Podstawowa Nr 1 Wolsztyn /40 pkt /
II miejsce - Małgorzata Wojtkowiak Szkoła Podstawowa Wroniawy /36 pkt/
III miejsce - Przemysław Mielcarek Szkoła Podstawowa Wroniawy /34 pkt/
IV miejsce - Sielach Mikołaj Szkoła Podstawowa Nr 1 Wolsztyn /24 pkt/
V miejsce - Karolina Radzimska Szkoła Podstawowa Wroniawy /20 pkt/

II grupa wiekowa - gimnazja

I miejsce - Krystian Kokornaczyk Gimnazjum w Kębłowo / 34 pkt/
II miejsce - Bartosz Szaranek Gimnazjum w Kębłowo / 30 pkt/
III miejsce - Piotr Wawrzynowicz Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie /10 pkt/
IV miejsce - Wojciech Sawicki Gimnazjum Kębłowo / 8 pkt/
V miejsce - Kamil Ptak Gimnazjum Kębłowo / 5 pkt/

III grupa wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce - Rafał Maniecki Zespół Szkół Rolniczych - Powodowo / 31 pkt/
II miejsce - Patryk Brandenbura Liceum Ogólnokształcące - Wolsztyn / 31 pkt/
III miejsce - Magdalena Nyga Liceum Ogólnokształcące - Wolsztyn / 23 pkt/
IV miejsce - Anna Weiss Zespół Szkół Rolniczych - Powodowo / 21 pkt/
V miejsce - Łukasz Kowalewicz Liceum Ogólnokształcące - Wolsztyn / 7 pkt/

Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe dyplomy, a finaliści z poszczególnych grup dyplomy i nagrody książkowe, które wręczył Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski.
Burmistrz podziękował również nauczycielom za ich trud włożony w przygotowanie młodzieży do konkursu. Wszyscy opiekunowie otrzymali stosowne adresy i maskotki strażackie.
Wyróżnieni nauczyciele: Bartosz Hamrol - SP Nr 1 w Wolsztynie, Waldemar Warciarek - SP Nr 3 w Wolsztynie, Małgorzata Schönfeld - SP we Wroniawach, Renata Mogilańska - SP w Kębłowie, Jerzy Luftmann - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świętnie, Grzegorz Wawrzynowicz - Gimnazjum Nr 1 w Wolsztynie, Ewa Tomiak - Gimnazjum Nr 2 w Wolsztynie, Artur Łoziński - Gimnazjum w Kębłowie, Ryszard Dreyer - Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie, Zdzisław Szewczyk - Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie, Dariusz Och - Zespół Szkół Rolniczych w Powodowie.

Ponadto informujemy, że eliminacje powiatowe OTWP odbędą się 28 lutego br. o godz. 10.00 w Komendzie PSP w Wolsztynie.

Przedruk z www.wolsztyn.pl

 

Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.