Osób online: 2

MenuWolsztyńska TopLista najlepszych stron www


objaśnienie

Ostatnia aktualizacja:
2012-01-25


Rosyjskie Zespoły Folklorystyczne wystąpiły w Kębłowie  (2007-11-25)

18 listopada mieszkańcy Kębłowa mieli okazję podziwiać występy niecodziennych Gości. W drodze na koncerty w Berlinie, Brukseli, Paryżu i Dreźnie nasz Zespół Pieśni i Tańca "Kębłowo" podejmował trzy Zespoły Folklorystyczne z Rosji. Były to: Zespół taneczny” Sudaruszka” z Woroneża pod kierownictwem A.Bogdanowej, składający się z dzieci w wieku 12-16 lat. Zespół ten przedstawił rosyjskie tańce narodowe. Drugim zespołem, który mogliśmy podziwiać był Zespół Pieśni Ludowej „Zadorinki” z miasta Zlatoust na Uralu. Jako ciekawostkę należy tu dodać, że miasto to oddziela Europę od Azji. Zespół, którym kierowała T.Tarasenko przedstawił swój repertuar składający się z rosyjskich piosenek ludowych. Trzecim zespołem z Rosji, który wystąpił na kębłowskiej scenie był zespół folklorystyczny ”Nowina” z Moskwy, a jego kierowniczką była O. Awierjanowa. Zespół ten wykonał wiele pieśni w oryginalnych strojach ludowych oraz przedstawił obrzędy ludowe z różnych regionów Rosji. Łącznie wystąpiło około 50 osób. Mieszkańcom Kębłowa występy Gości bardzo podobały się. Sala Domu Kultury była zapełniona do ostatniego miejsca, a nasi Goście zostali nagrodzeni wielkimi brawami. Rosyjskim gościom pamiątkowe upominki wręczał Prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Tadeusz Paprocki oraz Bogumiła Adamczak z Wolsztyńskiego Domu Kultury. Być może w ten sposób nawiązana została dobra współpraca, która zaowocuje rewizytą naszego Zespołu Pieśni i Tańca
W Rosji.

Tekst: Bogdan Świetlinski
Foto: Krzysztof Dąbrowski

 Copyright © by www.keblowo.pl 2004 - 2020. Administrator serwisu Damian Sarbak.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zawartych na stronie w innych publikatorach pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia.